Toppledersamling i Bergen

Torsdag 14. mars samlet Bergen Næringsråd og Skift over 50 toppledere i Grieghallen for diskutere norsk klimapolitikk og veien mot et lavutslippssamfunn.

Del:

I forbindelse med Klimafestivalen Varmere Våtere Villere og Fornybarkonferansen i Bergen inviterte Bergen Næringsråd og Skift over 50 toppledere til Greighallen for å diskutere norsk klimapolitikk og hvordan vi skal bygge konkurransekraft i overgangen til lavutslippsamfunnet i 2050.

Vi hadde gleden av å ha klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hos oss, som delte sine perspektiver på hvordan internasjonale trender påvirker norsk politikk og næringsliv.

Toppledersamling i Bergen
Foto: Eivind Senneset, Bergen Næringsråd

Martin Skancke, leder for Klimautvalget 2050 oppsummerte hovedfunnene fra rapporten. Han er opptatt av at vi må tenke lengre, bredere og mer systematisk i omstillingen til et lavutslippssamfunnet.

Martin Skancke
Foto: Eivind Senneset, Bergen Næringsråd

Camilla Stoltenberg fra NORCE, Ragnhild Janbu Fresvik fra Eviny og Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF reflekterte over hva som trengs for å få fart på omstillingen i en panelsamtale ledet av Astrid Hårstad. De pekte på en økt satsning på forskning og teknologi, bedre kunnskap på tvers av sektorer og behovet for et bredt engasjement i hele befolkningen.

Foto: Eivind Senneset, Bergen Næringsråd

Til slutt var det tid for rundebordsamtale der topplederne diskuterte virkemidler, aksept for klima- energiomstilling og hvordan vi skal forvalte knappe ressurser som kraft, areal, naturressurser og kompetanse.

Bilder fra rundebordssamtale

Takk til alle deltakere for gode diskusjoner. Og en ekstra takk til Monica Mæland, Astrid Hårstad og resten av Bergen Næringsråd for vertskapet!

Flere bilder fra samlingen finner du her.