Bane NOR trer inn i Skift-fellesskapet

Skift samler virksomheter som ønsker å være ledende på klima i Norge, og i det selskapet har Bane NOR sin naturlige plass.

Del:

Konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen. Foto: Bane NOR

- Det foregår så mye bra arbeid i Bane NOR, og bedre skal det bli. Vi skal være ledende på bærekraft, og Skift er et initiativ som forplikter toppledere som ønsker å være ledestjerner på klimafeltet, og det ønsker både jeg og hele konsernledelsen, forteller konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen.

Bane NOR drifter, vedlikeholder og bygger jernbane for at flere skal ta mer tog. Med over fem tusen ansatte over hele landet, er Bane NOR en viktig del for å få flere til å la bilen stå.

Bane NOR har, i likhet med de fleste andre store virksomheter, og som nasjonen Norge som helhet, et mål om å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030. Det er et bra mål, men veien dit er ikke enkel.
- Målet må operasjonaliseres i alle relevante divisjoner og videre ned i avdelinger og prosjekter. Ikke minst må vi samarbeide godt med våre leverandører for å få det til, forteller Eriksen.

Bane NOR er så heldige at jernbanen er et klimavalg i seg selv, som også er energi- og arealeffektiv. Samtidig er det en stor og variert virksomhet med en betydelig påvirkning på klima gjennom kontrakter hovedsakelig. Med et mål om å redusere drivstoffrelaterte klimagassutslipp fra utbyggingsaktivitet med 50% innen 2030 fra 2022-nivå, har Bane NOR allerede oppnådd en reduksjon på 18% i 2023, noe som er bedre enn ambisjonen. Dette er utslipp som dog ikke er justert for aktivitetsnivå, og utslipp per krone brukt på entreprenørtjenester er mer eller mindre uendret fra 2022 til 2023.

- Det vi jobber mest med om dagen er gode metoder for å adressere ulike typer utslipp – både som hører innunder innsatsfordelingen, LULUC (fra arealbeslag) og industrisektoren, fortsetter Thor Gjermund Eriksen. En utfordring for oss er å oversette det gode arbeidet som gjøres med klimareduksjon i de langvarige prosjektene inn til våre årsregnskap. En annen utfordring er gode verktøy som kan favne både små driftsarbeider og giga-prosjekter i milliardklassen. Vi skal fremover i gang med et SBT-prosjekt som skal forsøke å sette alt dette inn i et godt system

- Vi er glade for å få Bane NOR med oss inn i klimafellesskapet, og ser fram til et godt samarbeid. Det er avgjørende å flytte mer av transporten fra vei til bane. Når flere reiser med jernbane, og mer gods fraktes på skinner, blir Norge mer bærekraftig. Det kutter klimagassutslipp, er energieffektivt og arealbesparende, uttaler Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.