Anne Marte Smebye går fra reklamebyrået Kitchen til Skift

Etter å ha «vært innom så godt som alle ledd i kommunikasjonsbransjen», ønsker den erfarne tekstforfatteren å fokusere på næringslivets rolle i kampen for å avverge klimakrisen.

Del:

Etter å ha «vært innom så godt som alle ledd i kommunikasjonsbransjen», ønsker den erfarne tekstforfatteren å fokusere på næringslivets rolle i kampen for å avverge klimakrisen.

– Samfunnsansvar og klimasaken har alltid betydd mye for meg. I Skift vil jeg endelig få muligheten til å kombinere miljøengasjementet med min erfaring fra kommunikasjonsbransjen, sier Anne Marte Smebye, som denne måneden begynner i en stilling som kommunikasjonsrådgiver hos Skift - Næringslivets klimaledere.

Smebye vil ha et særlig fokus på å utforme Skifts samlede profil, og har mye erfaring med å formidle komplekse temaer på en oversiktlig måte som engasjerer.

– Jeg har jobbet med flere av aktørene bak Skift på reklamesiden og ser veldig frem til å jobbe videre med dem i arbeidet for å nå klimamålene.

Skifts ønske om å fremstå som en løsningsorientert aktør i klimadebatten, som støtter opp om en mer radikal klimapolitikk, har appellert til Smebye.

– Skift er et av de mest spennende og oppløftende initiativene vi har sett de siste årene. Da muligheten bød seg til å bli en del av Skift, kunne jeg ikke gjøre annet enn å gripe den.

I en verden der veien fra å være engasjert i klima til å bli rammet av «doomism» kan virke kort, er Smebye opptatt av å fronte klimaoptimisme.

– Det er så viktig med klimaoptimister i en tid der fremtiden kan virke dyster og uoversiktlig. Klimasaken er den største utfordringen vi står ovenfor, og næringslivet sitter på selve nøkkelen til endring. Jeg er veldig stolt over å få være med på laget, konkluderer hun.