Nettverksmiddag på Fornebu Hovedgård

Næringslivets klimaledere lytter til klimaforskerne. Derfor var Glen Peters fra CICERO (Center for International Climate Research) hovedatraksjonen da Skift møttes hos UMOE på Fornebu til en utvidet nettverkssamling den 28. august.

Del:

Næringslivets klimaledere lytter til klimaforskerne. Derfor var Glen Peters fra CICERO (Center for International Climate Research) hovedatraksjonen da Skift møttes hos UMOE på Fornebu til en utvidet nettverkssamling den 26. august.

Peters ga en oppdatering på klimaets status i lys av varmerekorder og ekstremvær, og hvordan Norge sliter med å nå sine mål for utslippskutt. Erik Solheim, leder i Plastic Revolution Foundation, var også tilstede for å gi en politisk analyse av den globale klimainnsatsen.

Av Skiftmedlemmet Statkraft, representert av deres CEO Christian Rynning-Tønnesen, ble det fremmet av et forslag om et nytt fellesprosjekt for Skift om utslippsbaner og konkurransekraft innad de forskjellige sektorene.

Medlemmene i Skift er enige om at næringslivet må bidra mer i den internasjonale klimadugnaden, og at engasjement og modige ledere er viktig for å nå klimamålene.

I tillegg til medlemmene våre UMOE, Elektroforeningen, Arntzen de Besche, Posten, RENAS, Coca Cola, Statkraft, PwC, Telia, OBOS, og ZERO, var Nysnø, Rederiforbundet, Widerøe, Statnett, Statsbygg, KLP, FINN og Telenor tilstede.