Fagnettverk for innkjøpsledere i Skift

09 apr. 2024
08:30 - 11:00
Del:
Offentlige oppdragsgivere er fra og med 1. januar 2024 pålagt å vektlegge klima- og miljøhensyn med minst 30% i anskaffelsesprosesser. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en ny veileder som gir praktisk hjelp til å følge opp de nye kravene. Hvordan kan denne veilederen tas i bruk av næringslivet? Hvordan følger Oslo kommune opp de nye kravene, og hvordan påvirker dette leverandørkjeden?

Agenda:

08:30 Frokost og mingling

09:00 Velkommen og runde rundt bordet

09:10 Ny veileder for offentlige anskaffelser: Overføringsverdi til privat næringsliv v/Helene Hoggen, seksjonssjef klima og miljø, DFØ

09:30 Klima- og miljøhensyn i Oslo kommunes anskaffelser v/Espen Nicolaysen, leder for samfunnsansvar i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune (UKE)

09:50 Leverandørperspektivet: Økende krav og forventninger til klima og miljø v/Merete Saugestad, bærekraftsdirektør i Sweco

10:10 Pause

10:25 Felles diskusjon med innlederne

Møtet holdes fysisk hos Arntzen de Besche i Ruseløkkveien 30, Oslo. Vi legger til rette for digital deltakelse for de som ikke har anledning til å delta fysisk.

Møtet er kun for medlemmer i Skift. Ta kontakt med jenny@skiftnorge.no dersom du er interessert, men ikke har fått invitasjon.

Spørsmål til innlederne?

Send de gjerne inn i forkant ved å bruke QR-koden