Call On Carbon

Klimaendringene aksellererer, mens de avbøtende tiltakene henger etter

Samarbeid med Sverige og Finland

Klimaendringene aksellererer, mens de avbøtende tiltakene henger etter. Sammen med søsterorganisasjonenen CLC i Finland og Haga Initiativet i Sverige har Skift tatt til ordet for å trappe opp klimainvesteringene og øke karbonprisingen.