Trondheim

Velkommen til teknologihovedstaden

Hjernekraften ved NTNU og SINTEF skaper vekst, velstand og grønn konkurransekraft for hele Norge, og utenfor våre landegrenser. Siden 2011 har 140 teknologiselskaper oppstått med utspring i NTNU og SINTEF.

Ikke noe sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny viten per innbygger. Trondheim har over 37 000 studenter og 5000 forskere/universitetsansatte. I Trondheimsregionen finnes over 800 teknologiselskaper med 13 000 ansatte. Trondheim er et Silicon Valley i miniatyr, og det vil vi få oppleve under vårt besøk til NTNU og SINTEF i Trondheim.

NTNU Gløshaugen

Trondheim markerer seg som grønn teknologihovedstad i Europa, der klimateknologi rulles ut i et hurtigere tempo enn noensinne. På besøk hos NTNU skal vi få et enda bedre innblikk i hvordan universitetet fungerer som et økosystem for nyskaping og innovasjon, der vi skal møte studenter og få faglige innlegg.

Les siste forskningsnytt fra NTNU og SINTEF her

Havteknologisenteret

Norsk havteknologisenter er under en stor oppgradering og blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning innen marin teknikk. Det nye anlegget blir omtrent 10.000 kvadratmeter større enn dagens senter, og gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Under omvisningen av NTNU og SINTEF vil vi få demonstrasjoner fra kunder i bassenget og gode diskusjoner om mulighetene fasilitetene gir.

Les mer om havteknologisenteret her

CEO-møte hos Sparebank1 SMN

Vi ser frem til å avholde CEO-møte hos SpareBank1 SMN der tema for møtet er "Fra sektor til samarbeid – hvordan bygge ned barrierene for innovativ grønn omstilling?". Sparebank1 SMN er også vertskap for CEO-middagen etter møtet med inviterte gjester.