Podkasten Klimaoptimistene: Arendal spesial

Postet fredag 1. sep. 2023

Kunstig intelligens, sirkulærøkonomi, matsystemer og fremtidens finans var temaene for Skifts podkastinnspillinger under Arendalsuka. Lytt til de nyeste episodene av Klimaoptimistene, spilt inn direkte fra Arendalsuka på båten S/S Nefertiti.


Det store matskiftet: Hva er egentlig et bærekraftig matsystem?

Hvordan kan næringslivet bidra til at maten vi velger oppfyller klima- og naturmål? Hvordan hjelper kunstig intelligens og digitalisering virksomheter å redusere matsvinn? Og hvordan kan vi i langt større grad velge sesongprodukter og norske råvarer?

De nye kostrådene har skapt mye debatt de siste månedene, og i denne cockpitsamtalen av Klimaoptimistene tar næringslivslederne debatten! Jens Ulltveit-Moe, initiativtaker av Skift leder samtalen, og vi får høre fra Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen, Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Petra Axdorff, konsernsjef i BAMA Gruppen og Siri Fjellheim, rektor ved NMBU.


Hvordan skalere den sirkulære økonomien?

På en klode med begrensede ressurser, må vi holde ressursene lenger i omløp, og redusere bruken av råmaterialer. Hva er de største hindrene for en mer sirkulær økonomi? Hvordan kan vi skalere lønnsomme sirkulære verdikjeder og integrere sirkulærøkonomi i alle ledd av et produkts levetid? Og hva trengs for å løse logistikkutfordringene innen sirkulære forretningsmodeller?

For næringslivet krever det stor omstillingsevne å tilpasse seg denne overgangen. Eksisterende bedrifter som ønsker å forbli levedyktige, samt nye sirkulære bedrifter, må kunne konkurrere med dagens lineære forretningsmodeller.

I denne episoden av Klimaoptimistene rett fra Arendalsuka møter vi Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Christian Eide Lodgaard, Senior Vice President i Flokk og Grethe Bergly, adm.dir i Multiconsult for å høre mer om hvordan næringslivet jobber med sirkulær omstilling og sirkulære løsninger. Samtalen ledes av Jens Ulltveit-Moe, initiativtaker til Skift, og Nina Riibe, adm.dir. i Econa.


Slik kan kunstig intelligens og digitalisering bidra til å nå klimamålene

I kampen mot klimaendringene vil mye handle om å utnytte allerede eksisterende ressurser på en mer effektiv måte, og her kan kunstig intelligens spille en nøkkelrolle.

Hvordan kan kunstig intelligens (KI) bidra til å redusere energiforbruket og øke effektiviteten i ulike sektorer? Hvilken rolle kan kunstig intelligens spille i utviklingen av smarte byer og bærekraftig infrastruktur? Og hvordan kan næringslivet bruke kunstig intelligens og digitalisering for å redusere eget karbonavtrykk?

I denne episoden av Klimaoptimistene møter du Kristine Dahl Steidel, adm.dir. i Microsoft Norge, Tonje Værdal Frydenlund, Director Acquisition & Business Development i Snøhetta, og Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. Samtalen ledes av klimaoptimist og initiativtaker til Skift, Jens Ulltveit-Moe.


Hvilken rolle spiller finanssektoren i en varmere, våtere og villere fremtid?

Hetebølger, tørke, flom, og skred forekommer stadig hyppigere. Likevel er klimarisiko fortsatt undervurdert av bedrifter og finansinstitusjoner. Hvilken rolle spiller finanssektoren i en varmere, våtere og villere framtid? Hvorfor får klimatilpasning ikke mer oppmerksomhet hos politikere, næringsliv og i det offentlige ordskiftet, og hva betyr den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning?

Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever at finanssektoren spiller en nøkkelrolle som pådriver for investeringer i fremtidenes grønne industri. Bedrifter som ikke viser vilje eller evne til å tilpasse seg kan risikere å undergrave egen forretningsmodell, mens de som forstår overgangsrisikoene vil få et viktig konkurransefortrinn i møte med nye muligheter.

I denne episoden av klimaoptimistene direkte fra Arendal møter vi Øystein Bø, adm.dir i Formue, Turid Grotmoll, adm.dir, Fremtind og Sverre Thornes, konsernsjef i KLP til diskusjon om nettopp dette. Klimaoptimist og initiativtaker til Skift, Jens Ulltveit-Moe leder samtalen.