Tine blir medlem i Skift

Velkommen til TINE som nytt medlem i Skift – Næringslivets klimaledere. TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

Del:

Velkommen til TINE som nytt medlem i Skift – Næringslivets klimaledere. TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

- Vi er stolte og glade for å kunne ønske TINE velkommen inn i klimasamarbeidet i Skift-nettverket. TINE er en ledende aktør for bærekraftig meierproduksjon og med over 9000 bønder over hele landet bidrar de til å skape et levende Norge, og de har satt seg tydelige mål om utslippskutt, reduksjon av matsvinn og å bidra til et sunt og variert kosthold, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.


TINE er en ledende aktør og merkevare

- I TINE er vi avhengige av å jobbe med og ikke mot naturen, for å skape resultater. Det innebærer at vi tenker bærekraft i hele verdikjeden fra gress til glass. Den tredelte bunnlinjen, der vi skaper verdier i samspill med mennesker og miljøet rundt oss, er selve fundamentet til samvirket. Jeg er derfor glad for at TINE nå blir en del av Skift, der vi både kan utveksle erfaringer med andre virksomheter, lære av hverandre og være en konstruktiv bidragsyter til næringslivet sitt arbeid med klimaskiftet. At samfunnet utvikler seg i en mer bærekraftig retning, er ikke en trussel, men et mulighetsrom for norsk næringsliv. Særlig fordi det eksisterer stor grad av gjensidig tillit mellom næringsliv, offentlige virksomheter – og myndighetene. Som i samvirket; dette skal vi få vi til ved å virke sammen, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Ved å tre inn i Skift, forplikter TINE til å sette seg mål om klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse. TINE skal ellers rapporterer klimagassutslipp, og sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5-gradersmålet og rapportere på faktisk måloppnåelse.


Vil få fortgang i omstillingen til mer bærekraftige matsystemer

Skift deltok nylig på et stortingsseminar om framtidens landbruk- og matsystemer, der de ble orientert om hvordan næringslivet jobber for bærekraft i alle ledd i verdikjeden, for å dreie matsystemet i en mer klima- og miljøvennlig retning.

Du kan lese mer om TINEs arbeid med bærekraft her, og pressemelding fra Tine her.