Svalbardpenger, kryptovaluta og energiomstilling på Svalbard

Fenomenet Svalbardpenger blir digitalt, og skal bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom valuta og energi. Kan det også bidra til energiomstilling på Svalbard?

Del:

Fenomenet Svalbardpenger blir digitalt, og skal bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom valuta og energi. Kan det også bidra til energiomstilling på Svalbard?

Svalbardpenger var lokale penger med en sterk tilknytning til gruvedrift og gruvearbeid, som amerikanske, britiske, norske, sovjetiske og svenske gruveselskap utstedte på Svalbard gjennom store deler av 1900-tallet. Nå vil Sparebank 1, som har inngått en samarbeidsavtale med Skift om å delta i vårt energiomstillingsprosjekt på Svalbard, digitalisere både pengene og historien om hva slags penger dette grunnleggende sett var snakk om.

– Vi vil formidle kunnskap om hvordan penger har endret seg gjennom tiden, men at koblingen til arbeid, produksjon og energi hele tiden er grunnleggende, sier Morten Søberg, direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1 Gruppen om prosjektet. Sparebank 1 har gjennom en mannsalder hatt verdens nordligste bankfilial på Svalbard.

I tillegg inneholder prosjektet en markedsplass der brukere kan skaffe seg digitale reproduksjoner av norske og sovjetiske Svalbardsedler. Denne delen av prosjektet er tuftet på blokkjedeteknologien Ethereum.

Skift og SpareBank 1 har en felles ambisjon om å medvirke til mer kjennskap til Svalbard i det offentlige rom.

– Historien om Svalbardpenger er en del av dette bildet. De var et eksempel på penger som til syvende og sist var en funksjon av kulldrift, fossil energi som verdenssamfunnet i dag etter alt å dømme bør redusere bruken av for å minske utslippene av klimagasser, sier Søberg.

I dag er penger for det meste digitale, og ulikt kontanter utstedt av sentralbanker, er disse pengene elektroniske, og således avhengige av elektrisitet.

– Skiftende koblinger mellom penger og energi er et tema som prosjektet Svalbardpenger ønsker å løfte frem på en folkeopplysende og tankevekkende måte. Målet er å gjøre prosjektet til en del av det pågående arbeidet med omstilling fra fossil til fornybar energi i Longyearbyen, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.