Store klimaskift - Hvordan gjør vi Norge til et sirkulært samfunn?

Vi går en ressursknapp fremtid i møte. Det kan vi tjene gode penger på.

Del:

I prosjektet «store klimaskift i handlingens tiår» arbeider topplederne i Skift i team på tvers av sektorer for å legge konkrete handlingsplaner for hvordan Norge og norsk næringsliv skal styrke sin konkurransekraft og halvere utslipp frem mot 2030. Dette er et pågående arbeid i Skift som involverer hele medlemsmassen, og kommer til å legge føringer for våre fanesaker i årene fremover. Under ligger et brev fra Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, som ledet sirkulærskiftet.

De siste månedene har jeg ledet et prosjekt i Skift på sirkulærøkonomi, sammen med NITO, Renas, Elektroforeningen og Jernia. Ikke fordi vi i Econa er eksperter på emnet, men fordi vi i har hatt et sterkt ønske om å lære mer. Sirkulærøkonomi handler ikke bare om avfallshåndtering og resirkulering, det handler om å tenke nytt rundt hvordan vi produserer så og si alle varer og tjenester. Det finnes allerede mengder av dyptgående kompetanse og dyrekjøpte erfaringer blant norske bedrifter. Det må løftes frem, og det haster.

Råvarene vi nærmest tar for gitt i dagens marked, er ikke utømmelige. En dag tar de slutt. Samtidig skal vi kutte nær sagt alle utslipp, og sørge for at vi bevarer det biologiske mangfoldet vi selv er totalt avhengige av. Fremtiden er med andre ord knapp på mange ressurser, men den kan likevel være rik på innovasjon og nye bedriftsmodeller.

Jeg er optimistisk. Jeg tror vi kommer til å finne fullgode alternativer til dagens lineære bedriftsmodeller. Alternativer der både ansatte, kunder og aksjonærer er mer fornøyde med det de blir sittende igjen med etter en transaksjon. Spørsmålet er om vi her i Norge kan ta dette innover oss, og sørge for at norsk næringsliv er med på denne utviklingen. Alternativet er å havne bakpå, og se konkurrerende økonomier ta ledertrøyen i fremtidens verdiskapning.

Vi må investere nå, og godta en mindre avkastning på kort sikt, for å ha en sjanse til å konkurrere om en plass på pallen i den europeiske økonomien. EU har skyhøye ambisjoner om en sirkulær fremtid, og med deres “Green Deal” har allerede startskuddet gått for innovatører over hele verden. Vil vi være med på kappløpet?

I Skift er vi enige om at vi ikke har noe annet valg enn å satse. Det er noe av verdien med å komme sammen i et slikt nettverk. Man blir modigere når man kan dele erfaringer på tvers av bransjer og bedrifter.


Vennlig hilsen,
Nina Riibe, administrerende direktør i Econa_______


I helgen var årets dato for at vi har brukt opp de ressursene jorda klarer å reprodusere på et år. Dette er den såkalte overforbruksdagen. Veien fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi er derfor viktigere enn noen gang, og torsdag 27. august lanseres Circularity Gap Report Norway.

Under Arendalsuka for et år siden tok Skift, sammen med Virke og Circular Norway initiativet til en sirkulær gap analyse for Norge. Det er resultatene fra denne analysen som lanseres på torsdag. Arbeidet med rapporten er et næringsdrevet initiativ ledet av Circle Economy i samarbeid med Skift, Virke, Avfall Norge, NITO, Forbrukerrådet, Biogass Oslofjord, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn, NHO og Ny Analyse. I statusrapporten Circularity Gap Report Norway får du vite hva som bør gjøres for at Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi, og hva som skjer dersom vi ikke endrer måten vi produserer og forbruker på. Få innsikt i hvor sirkulær norsk økonomi er og hør samtaler om fremtiden for norsk økonomi!

Påmelding her: https://lnkd.in/gU6u_aW

Vel møtt!