Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

Vi ønsker Standard Norge hjertelig velkommen som nytt medlem i Skift. Standard Norge forvalter over 40.000 standarder, og et betydelig antall kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål.

Del:

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Standard Norge har rundt 70 ansatte og forvalter over 40.000 standarder, og et betydelig antall kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål. Mange kjenner for eksempel den internasjonale standarden for miljøledelse, ISO 14001. For tiden utvikles det en rekke nye standarder innenfor f.eks. klima og sirkulær økonomi.

Sammen med kundene utvikler Standard Norge bærekraftige løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet. Organisasjonen ble stiftet i 2003, men har røtter helt tilbake til 1923.

- De fleste standarder er europeiske eller globale, og vi er en inngangsport til det som skjer i verden, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Rundt 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Standarder forenkler våre liv

Alle omgir seg med standarder hver dag, men man tenker lite på det når ting fungerer. Selger man en bolig måles arealet etter Norsk Standard. Hvordan man skal måle energiforbruk er nedfelt i en standard og selv A4 arket er en standard. Det er ikke tilfeldig.

- Tenk deg en verden uten standarder, da måtte du for eksempel tatt med deg en hel haug ulike kredittkort hver gang du skulle ut å reise i verden, sier Mehus. Poenget er å konkurrere om tjenester, ikke størrelsen på kredittkortet.

Norsk medlem i CEN og ISO

Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt.

- De som deltar i standardiseringsarbeidet bestemmer innholdet, og det er en åpen prosess hvor alle kan delta. Standarder er basert på at alle blir enige, og hvis alle føler at de blir hørt, får standardene også større gjennomslag og blir mer brukt, sier Mehus.

Standardene utvikles i en prosess hvor alle deltar og som ikke skaper begrensninger, men muligheter og handlingsrom. Standardene må henge med i tiden.

Standardisering gir felles spilleregler på tvers av verden

Standarder angir ofte målemetoder, indikatorer og systemer. Standardene er grundige og ordentlige og sørger for at det kan måles likt på tvers av virksomheter og land.

- Vi må bli enig overnasjonalt hvis bærekraftsarbeidet skal ha en betydning. Det handler mye om terminologi og at vi har en felles opplevelse av hva vi snakker om før metodene og kravene utvikles. Refererer man til en standard er det på mange måter et virkemiddel for å unngå grønnvasking, forteller Mehus. Via standarder får vi felles spilleregler som kan brukes av alle uavhengig av hvor du holder til.  

- Standard Norge forvalter over 40.000 standarder som er avgjørende for å tilrettelegge for utslippskutt, omstilling og tilpasning til en varmere, våtere og villere fremtid. Vi er glad for å få denne kompetansen inn i Skiftsamarbeidet, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.