Sporveien trer inn i Skift - Næringslivets klimaledere

Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. De er et integrert konsern som styrer vogner, driftspersonell, verksteder, infrastruktur og trafikk i et helhetlig system. Sporveien drifter all T-bane og trikk i Oslo, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Akershus, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 300 ansatte, omsetter for fem milliarder kroner og er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Del:

Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien

Kollektivtrafikk for alle

Et effektivt og attraktivt kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp og skape en grønn by. Sporveiens visjon er å levere bærekraftig mobilitet for alle. Konsernet vil bidra til å løse morgendagens utfordringer ved å tilby effektiv og miljøvennlig kollektivtransport med flere avganger, god kvalitet, høy sikkerhet og konkurransedyktig pris.

Sporveiens har et samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene, og jobber for å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil - raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet.

– Sporveien jobber hver dag for å levere enda flere kollektivreiser til størst mulig glede og minst mulig belastning for mennesker og miljø. Nå gleder vi oss til å bli en del av Skift. En naturlig samarbeidspartner for å sikre kunnskapspåfyll og inspirasjon i det videre arbeidet med å skape en attraktiv og bærekraftig by, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Samfunnsansvar og bærekraft står høyt på agendaen

Gjennom å tilby en best mulig kollektivtrafikk, med minst mulig belastning på miljøet, klimaet og omgivelsene, jobber Sporveien aktivt for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Konsernet har fokus på å kutte energibruk, redusere klimagassutslipp og optimalisere ressursbruken. Bærekraftsarbeidet er tett integrert i hele konsernet, og i hele tre år har Sporveien mottatt Bærekraftsprisen fra Norsk kundebarometer.

– Vi er svært glade for å ønske Sporveien velkommen inn i Skiftfelleskapet. Gode, bærekraftige og kollektive transportløsninger er helt sentralt for god byutvikling og Sporveien arbeider målbevisst med å gjøre kollektivsystemet i Oslo bedre, grønnere og mer effektivt, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.