Næringslivet inviterer til samarbeid for mer natur

Med Storebrand og Asplan Viak i spissen, har Skift-nettverket utarbeidet en ny praktisk veileder for grønnere eiendomsforvaltning. Nå inviterer vi næringsliv og offentlige virksomheter til å bli med på et nasjonalt samarbeid for biologisk mangfold og mer natur.

Del:

Med Storebrand og Asplan Viak i spissen, har Skift-nettverket utarbeidet en ny praktisk veileder for grønnere eiendomsforvaltning. Nå inviterer vi næringsliv og offentlige virksomheter til å bli med på et nasjonalt samarbeid for biologisk mangfold og mer natur.

Sammen for en grønnere fremtid

– Natur er nøkkelen for å nå klimamålene. Dersom vi skal klare å unngå en varslet katastrofe, er vi helt avhengige av at hensynet til natur settes på agendaen, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør i Storebrand og en av initiativtakerne bak prosjektet.

Næringslivet forvalter store landarealer og eiendommer og kan gjennom bevisste valg sikre en grønnere eiendomsforvaltning som tilrettelegger for pollinerende insekter og en natur med høy økologisk verdi. Mange av disse arealene består i dag av gressplener, og er som en ørken for bier og humler.

Veilederen Skift til natur viser hvordan en kan bidra til økt naturmangfold via blomsterenger, spiselige landskap, prydbeplanting for pollinatorer, etablering skog og bruk av vann som ressurs.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe på de arealene en selv disponerer. Vi forvalter egne eiendommer og vi har ansatte og kunder som forvalter eiendommer. I dette prosjektet kan vi tilrettelegge for arealer hvor biomangfoldet kan blomstre, fortsetter Greve-Isdahl.

Natur under press

FNs klimapanel (IPCC) og FNs Naturpanel (IPBES) påpeker at det må gjøres umiddelbare tiltak for å stoppe og reversere tap av natur, om man skal greie å nå 1,5-gradersmålet.

I Norge opplever vi at naturen bygges ned i et historisk høyt tempo. Siden 1900-tallet har vi bygd ned nesten 80 prosent av vår villmark. Presset på naturen øker stadig og under 12 prosent av Norges areal omtales nå som villmark.

– Også i utvikling av byer og tettsteder er det viktig å skape velfungerende økosystemer. Effektive virkemidler er å erstatte harde overflater som tak, veier, gater og byrom med grønne flater som øker naturmangfoldet, sier Elisabeth Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak.

– I tillegg til å øke naturmangfoldet er det andre fordeler med å introdusere mer natur i byene, som bedre overvannshåndtering, opptak av CO2 i jord og planter samt økt trivsel og bedre folkehelse, legger hun til.

Naturrisiko som beslutningsgrunnlag

Natur og naturrisiko er et perspektiv som i økende grad må inn i beslutningsprosesser i norsk næringsliv. Endringer i klima og natur utgjør nye risikoer som ikke fanges opp av de tradisjonelle regnskapene, men hensynet til natur vil spille en viktig rolle i finansiering og kapitalstrømmer i tiden fremover. Å beskytte økosystemer er derfor både økonomisk og økologisk smart.

Vi har nok kunnskap, rapporter og utvalg. Vi kan snu nedgangen i naturmangfoldet og restaurere svekkede økosystem, men da må vi handle nå.

Skift - Næringslivets klimaledere inviterer private bedrifter og offentlige virksomheter til å utvikle bruken av sine arealer og skape naturvennlige løsninger som bidrar til økt naturmangfold.

Pressemelding på NTB finnes også her.