Skift-selskapenes klimarapportering

Som klimaledere i norsk næringsliv er det viktig at vi går foran og synliggjør våre egne ambisjoner og resultater på klimafeltet.

Del:

Møtet vi har med Erna Solberg i oktober er en gyllen mulighet til å synliggjøre viktigheten av at selskaper setter ambisiøse og konkrete klimamål for seg selv og syngliggjør resulatene gjennom god rapportering. Derfor ønsker vi å presentere Norge 203040-selskapenes egne klimaambisjoner for statsministeren. PwC leder dette arbeidet. Arbeidet starter opp like etter sommeren, og fra dere trenger vi i løpet av prosessen tall på selskapets klimaavtrykk og ambisjonene, helst konkrete målsettinger, for klima-arbeidet fremover.