Skift og Prosjekt Norge inngår samarbeid

Skift og Prosjekt Norge har inngått et samarbeid hvor målet er å styrke fokuset på bærekraft innen prosjektbaserte næringer.

Del:

Skift og Prosjekt Norge har inngått et samarbeid hvor målet er å styrke fokuset på bærekraft innen prosjektbaserte næringer. Prosjekt Norge er eid av NTNU, og sammen med statlige utbyggingsetater og åtte samarbeidsuniversiteter, er Prosjekt Norge en viktig aktør for å øke tempoet i det grønne skiftet.

-Prosjekt Norge jobber kontinuerlig med forbedringer av prosjektgjennomføringer i Norge og sammen med Skift ønsker vi å løfte fokuset på å redusere klimaavtrykket, sier Stein Mjøen, daglig leder i Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge er en forskningsbasert arena hvor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning møtes. Sentralt står læring og deling av kunnskap. Dette er også et viktig fokus for Skift, som er et tilsvarende nettverk for toppledere i næringslivet med et tydelig uttalt klimamål.

- Sirkulærøkonomi og bedre ressursutnyttelse innen bygg og anleggssektoren vil være viktige satsingsområder fremover, fortsetter Mjøen.

Disse temaene står også sentralt i Skifts arbeid og organisasjonen har blant annet lansert ti prinsipper for et mer sirkulært næringsliv. Skift publiserte også tidligere i år Skiftnotatet for bygg og eiendom i samarbeid med Statsbygg, Multiconsult, Veidekke, OBOS, RENAS, Microsoft Norge, ZERO, Arntzen de Besche, GK Gruppen og EFO. I notatet legges det vekt på bevaring av eksisterende bygg og fokus på gjenbruk av materialer i alle ledd, som viktige klimatiltak. Hele skiftnotatet kan leses her: Skiftnotat-Bygg-og-eiendom.pdf (skiftnorge.no).

- Vi ser frem til å få Prosjekt Norge som samarbeidspartner og sammen vil vi øke tempoet i det grønne skiftet innen prosjektbaserte næringer, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.