Skift og en samlet norsk klimabevegelse ber regjeringen droppe fordeler for oljebransjen

Skifts fagpartner WWF har samlet Norges klimabevegelse i et opprop mot fossile skattefordeler i kjølvannet av koronakrisen.

Del:

Oljenæringen har foreslått endringer i oljeskatten som koalisjonen mener vil øke Norges klimarisiko og binde oss til oljeprosjekter samfunnet kan tape stort på i fremtiden.

- Skift har gjennom de siste ukene uttalt seg sterkt kritisk til oljenæringens foreslåtte krisepakke i en rekke medier, så det er naturlig for oss å signere dette brevet sammen med blant annet våre fagpartnere WWF og Miljøstiftelsen Zero, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Brevet ble sendt til Stortingets finanskomite fra Skift - Næringslivets klimaledere, WWF Verdens naturfond, Bellona, Miljøstiftelsen Zero, Norsk klimastiftelse, Greenpeace, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender torsdag. Oppfordringen er klar: Vi trenger en nøytral oljeskatt som kan skape grønn omstilling i kjølvannet av koronakrisen.

"Om Norge skulle velge å fortsette å subsidiere olje- og gassnæringen under koronakrisen, ville det stå i sterk kontrast til responsen internasjonalt. Internasjonale ledere som FNs generalsekretær Antonio Guterresog IEA-direktør Fatih Birol har bedt land om å benytte koronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier og heller prioritere krisepakker til ren energi," heter det i brevet, som ble sendt torsdag kveld.

I dag (fredag 15. mai) skal regjeringens forslag om endringer i oljeskatten opp til høring i komiteen. Regjeringens forslag er riktignok et skritt nærmere å redusere klimarisikoen sammenlignet med næringens egen skisse, men fortsatt vil det kunne stimulere til investeringer som samfunnet taper på og stå i veien for nødvendig omstilling.