Sirkulærskiftet møter FNs miljøprogram-leder Jorge Laguna-Celis

Denne uken møtte Sirkulærskiftet Jorge Laguna-Celis, direktør for FNs Miljøprogram (UNEP) One Planet Network. Nettverket jobber spesielt med bærekraftsmål 12, om bærekraftig produksjon og forbruk, og det ligger et stort potensiale i å identifisere og etablere mer sirkulære løsninger.

Del:

Denne uken møtte Sirkulærskiftet Jorge Laguna-Celis, direktør for FNs Miljøprogram (UNEP) One Planet Network. Nettverket jobber spesielt med bærekraftsmål 12, om bærekraftig produksjon og forbruk, og det ligger et stort potensiale i å identifisere og etablere mer sirkulære løsninger. Som en del av arbeidet fra Skifts arbeidsgruppe innen sirkulærøkonomi presenterte derfor Econa, Gjensidige, Rambøll og WWF caser og innspill til UNEP-direktøren og Klima-og miljødepartementet.

Norge er bare 2,4% sirkulært i dag, og Nina Riibe, adm.dir. i Econa og Anniken Aarestad presenterte arbeidet fra sirkulærskiftet for hvordan dette kan endres. Sirkulærskiftet har identifisert regulatoriske barrierer som er til hinder for en mer sirkulær økonomi.

Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige delte om hvordan Gjensidige arbeider med sirkulærøkonomi innenfor transport og eiendomssektoren. Gjensidige har blant annet hevet grensen for når en skadet bil skal vrakes, fra 60 til 80 % og bidratt til å etablere sirkulært ressurssenter for brukte byggematerialer.

Sunniva Baarnes, miljørådgiver i Rambøll fortalte om prosjektet Grensen 9b, som viser gode eksempler på hvordan man kan gjenbruke byggematerialer, og hvordan Rambøll har fått til dette uten ekstra kostnader. Baarnes er også grunnlegger av Rehub, en digital markedsplass for bygningsmaterialer.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, fortalte om hvordan vi trenger å halvere vårt globale fottavtrykk, WWFs arbeid med en global plastavtale og behovet som systemiske endringer for å skape en økonomi innenfor planetens tålegrenser.

Se alle bildene fra møtet her!

Fra venstre: Fredrik Nordbø (WWF), Guri Sandborg (Klima- og miljødepartementet, (KLD)), Christoffer Gundersen (Econa), Nina Riibe (Econa), Jorge Laguna-Celis (UNEP - One Planet Network), Knut Landstad (Rambøll), Karoline Andaur (WWF), Bente Sverdrup (Gjensidige), Sunniva Baarnes (Rambøll), Anniken Aarestad (Econa), Bjørn K. Haugland (Skift), Ingrid Elise Utgård Hille (Skift), Emilie Bygland Tusvik (Skift). Foto: Skift/Elise Hartvedt Knudsen