Siemens er tatt opp som medlem av Skift – Næringslivets klimaledere

Vi ønsker Siemens velkommen som medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Del:

Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Som en global aktør utvikler Siemens høyteknologiske og innovative løsninger for helse, energi, industri, byer og transport. I 2014 besluttet Siemens en ambisjon om å være klimanøytrale i 2030. 

Siemens leverer teknologi og løsninger som skal gjøre Norge i stand til å nå utslippsmålene Norge har forpliktet seg til. I begynnelsen av 2022 har Siemens allerede redusert utslippene med mer enn 50 % og har fokus på å sette klimakrav til hele den globale forsyningskjeden.

Vil øke hastigheten på politiske beslutninger

Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens, posisjonerer Siemens som en foregangsvirksomhet for å videreutvikle Norge i en grønnere retning.

- Vi ser stor verdi av å delta i Skift og vi har store forventninger. Vi ser verdien av å møtes og diskutere disse essensielle spørsmålene med industriledere fra mange bransjer, sier Klippenberg.

  Samtidig legger Klippeberg stor vekt på å akselerere det grønne skiftet ved at næringslivet kan bidra til å øke hastigheten på politiske beslutninger.

  - Det virkelig viktige målet for oss er at vi sammen kan gjøre en stor forskjell i hastighet for å få til politiske beslutninger raskere. Politikere må forstå at vi må endre oss, og at utfordringen ikke ligger på teknologiske løsninger, men hvordan vi utvikler blant annet regelverk, konsesjoner og arealtildelinger mye raskere enn i dag, sier Klippenberg.

   Skift ønsker å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030, og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift er også svært positiv til medlemskapet.

   - Det er gledelig at Siemens nå blir en del av fellesskapet i Skift, for nettopp ved å samle de mest fremoverlente selskapene på bærekraft og utslippskutt kan vi lære av hverandre, utfordre og spille hverandre gode, sier Haugland.

   Handling er avgjørende

   Som et globalt teknologiselskap er selskapets hovedområder løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Siemens har 293.000 medarbeidere over hele verden, og den norske delen av selskapet har hovedkontor i Oslo.

   Nils Klippenberg, adm.dir. i Siemens AS (t.h) med Sverre Alvik i DNV. Foto: Siemens

   - Samfunnsengasjement er viktig for oss og det å legge til rette rammefaktorer for den energi transisjonen vi står foran. Et eksempel er vårt engasjement i Norsk Industri hvor vi sammen med DNV har utviklet rapporten Energy Transition Norway frem mot 2050 som beskriver klimautfordringen i detalj per sektor og utviklingen av energiutvekslingen med omverdenen, forteller Klippenberg.

    Energy Transition Norway er akseptert av regjeringen som en riktig beskrivelse av situasjonen i dag og hvordan vi med dagens tenkning ikke vil klare å nå klimamålene i verken 2030 eller 2050.

    - Norge når ikke klimamålene i 2030. Vi gjør det heller ikke i 2050 med dagens tilnærming. Vi trenger både at politikere og næringsliv satser på og benytter seg av smarte løsninger og grønn teknologi. Teknologien eksisterer allerede, men det handler om å ta den i bruk. Handling er avgjørende, sier Klippenberg.