Sektorspesifikke utslippsbaner og klimakur

Utslippsbanene skal alle peke nedover, men hvordan?

Del:

Utslippsbanene skal alle peke nedover, men hvordan?

Dette var spørsmålet som ble utbrodert under møtet om utslippsbaner sist torsdag, hvor Thor Arne Engelund fra Statkraft var vert. Det finnes per i dag ingen sektorspesifikke politiske virkemidler, rapportering eller målsetninger. Skift har planer om å jobbe mer med dette i tiden frem mot Klimakur som legges frem av Miljødirektoratet i desember. Hva kan vi gjøre for å peke på gode utslippbaner, tiltak og virkemidler for de forskjellige sektorene? Pilotprosjektet er fortsatt i oppstartfasen, og det blir et nytt møte i november.