Samskip trer inn i Skift-nettverket

– Medlemskap i Skift er en viktig brikke i vårt videre arbeid for å nå målene om null klimagassutslipp i våre transportløsninger, sier regiondirektør i Samskip, Are Gråthen.

Del:

Det internasjonale transportkonsernet, med hovedkontor i Rotterdam i Nederland, tilbyr transportløsninger i hele Europa, og har rundt 20 prosent av aktiviteten sin i Norge. I Norge har de lokasjoner og kontorer langs hele kysten fra Fredrikstad til Kirkenes med over 250 ansatte. Nå trer de inn i Skift – næringslivets klimaledere, for å bidra til at Norge og Europa når klimamålene sine raskere.

– Vi har gjort en stor jobb med å redusere utslippene i våre aktiviteter og etablerer lav-til-nullutslipp-godstransportjenester mellom Norge og resten av Europa. Men det er fortsatt et stykke til mål, sier Are Gråthen som er regiondirektør for Samskips virksomhet i Norge og Sverige.

Samskip er et av Europas største selskaper innen multimodale transportløsninger og eier skip, lastebiltilhengere, tog og godskonteinere. Selskapet tilbyr dør-til-dør-løsninger i hele Europa. De mener at Skift-nettverket er en viktig arena for næringslivet for å bli bedre, og skape inspirasjon og dialog på tvers av bransjer.

– Vi mener også det er viktig å bygge en bedriftskultur som fremmer og feirer bærekraft. Dette gjelder alle ansatte, og ikke minst i styrerommene. Jeg tror at våre erfaringer kan inspirere Skift-medlemmer på mange av de områdene vi har lykkes med, og at vi har mye å lære fra andre Skift-medlemmer på andre områder, sier Gråthen videre.

Samskip har vokst mye siden oppstarten, ofte ved oppkjøp av andre transportselskaper. I 2017 kjøpte Samskip opp det norske rederiet Nor Lines – som tidligere var en del av DSD-konsernet. Samskip er nå blant Europas største transportselskap med tilstedeværelse i 35 land.

– Det er en stor styrke for Skift å få inn et europeisk transportselskap på denne størrelsen. Transportsektoren står for en stor andel av utslippene våre, og jeg gleder meg til å være med på Samskips reise mot grønne transportløsninger gjennom Skift-samarbeidet, sier Bjørn K. Haugland, adm. dir. i Skift.

Med Samskip på laget, har Skift nå 62 medlemmer.