Over 700 virksomheter stiller seg bak Grønnvaskingsplakaten

Vi feirer at over 700 virksomheter har stilt seg bak Grønnvaskingsplakaten! Forsvaret er signatur nummer 700, og at så mange virksomheter har engasjert seg understreker et bredt engasjement for å styrke troverdig og tillitsfull kommunikasjon om bærekraft.

Del:

Foto: Anita Arntzen/KONTRA Produksjon

Grønnvaskingsplakaten er en veileder og læringsarena som tilrettelegger for å bygge kompetanse på god og troverdig kommunikasjon. Prinsippene i Grønnvaskingsplakaten legger grunnlaget for tillitsfull kommunikasjon med forbrukerne. Ved å signere plakaten forplikter virksomhetene seg til å følge plakatens ti prinsipper i sin kommunikasjon, og aktivt dele kunnskap og erfaringer.

Det behøves samarbeid og samlet innsats i omstillingen. Derfor har både Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gått sammen om å stille seg bak Grønnvaskingsplakaten.

Forsvaret har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene uten å svekke den operative evnen, noe som krever omfattende omstilling og konkrete tiltak i både daglig drift og operasjoner. Dette inkluderer en mer bærekraftig anskaffelsesstrategi, der klima- og miljøhensyn vurderes på lik linje med andre faktorer som kostnad og ytelse.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok også i en samtale om sammenhengen mellom klima og sikkerhetspolitikk på Skifts CEO-møte hos SINTEF høsten 2023. Den gang pekte Kristoffersen på de eksistensielle truslene som klimaendringer utgjør, og hvordan grønn omstilling kan være et konkurransefortrinn også for Forsvaret.

– Alle omstillinger vi klarer å gjøre innen klima og miljø er noe vi alle tjener på. Det forsvaret som først knekker koden med å bli fossiluavhengig, har en stor militær fordel. Om man klarer å få til militære systemer som er mindre fossilt avhengige, sparer vi penger, logistikk og bidrar til mindre utslipp, sa Kristoffersen.

I tillegg understreket Kristoffersen at unngåelse av konflikter og krig er avgjørende ikke bare av sikkerhetsmessige hensyn, men også fordi det er ingenting klimavennlig med krig. Unngåtte utslipp (Scope 4) handler ikke bare om fremtidige investeringer, men også om å forhindre konflikter.

Ved å følge prinsippene i plakaten legger Forsvaret grunnlaget for et bevisst forhold til korrekt, og tillitsfull kommunikasjon med samfunnet.

– Forsvarets signering av Grønnvaskingsplakaten representerer ikke bare en forpliktelse til troverdig og tillitsfull kommunikasjon om bærekraft, men også en anerkjennelse av den uunngåelige sammenhengen mellom sikkerhet og bærekraft, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift.