Ny styreleder i Skift - Næringslivets klimaledere

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, ble på årsmøte 19. april 2023 valgt inn som ny styreleder i Skift.

Del:

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, ble på årsmøte 19. april 2023 valgt inn som ny styreleder i Skift. Rynning-Tønnesen tar over rollen etter Jens Ulltveit-Moe, som var initiativtager og styreleder for Norge203040, etablert i 2015, og som senere endret navn til Skift i 2019. Ulltveit-Moe fortsetter som ordinært styremedlem.


– Vi er her fordi vi vil noe. Klimaendringene krever en samfunnsendring som bare kan lykkes gjennom samarbeid, uttalte Rynning-Tønnesen på Skift sitt CEO- og årsmøte. 

Rynning-Tønnesen har vært engasjert helt fra starten i 2015. Som styremedlem og leder av Energiskiftet har han drevet frem handling og samarbeid på tvers av bransjer og sektorer, og vært en aktiv pådriver for raskere utbygging av fornybar energi.

Styret i Skift bestående av Turid Grotmoll, Harald Nikolaisen, Jens Ulltveit-Moe, Marianne Bergman Røren, Christian Rynning-Tønnesen, Grethe Bergly, Odd Arild Grefstad. Foto: Skift/Ragnhild Utne
Styret i Skift bestående av Turid Grotmoll, Harald Nikolaisen, Jens Ulltveit-Moe, Marianne Bergman Røren, Christian Rynning-Tønnesen, Grethe Bergly, Odd Arild Grefstad. Foto: Skift/Ragnhild Utne


De øvrige styremedlemmene fortsetter og sikrer dermed kontinuiteten i Skift sitt klimasamarbeid fremover. 

Avtroppende styreleder Jens Ulltveit-Moe løftet frem Skift som en viktig gjøretank og medlemmene i Skift som viktige meningsledere med stor påvirkningskraft.

– Mulighetene og ansvaret er stort og engasjerte toppledere i næringslivet er helt sentrale i å akselerere det grønne skiftet, uttalte Ulltveit-Moe før han overlot styrelederrollen til Christian Rynning-Tønnesen.

Styre i Skift i perioden 2023 - 2024 består av;


  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft
  • Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta
  • Jens Ulltveit-Moe, styreleder UMOE
  • Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg
  • Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind
  • Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand
  • Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult