Kan kunstig intelligens avdekke grønnvasking?

Siden Grønnvaskingsplakaten ble lansert for tre siden, har mer enn 650 virksomheter stilt seg bak prinsippene. Nå tar vi et nytt steg og lanserer «Grønnvaskingskompasset», som ved hjelp av Generativ AI skal bidra til bedre og mer tillitsfull kommunikasjon.

Del:

Siden Grønnvaskingsplakaten ble lansert for tre siden, har mer enn 650 virksomheter stilt seg bak prinsippene. Nå tar vi et nytt steg og lanserer «Grønnvaskingskompasset», som ved hjelp av Generativ AI skal bidra til bedre og mer tillitsfull kommunikasjon.

Med ekspertise innen bærekraft og teknologi har EY, i samarbeid med Variant og Energi.ai, utviklet en prototype på et digitalt verktøy som benytter generativ AI (GenAI). Den nye AI-tjenesten har evnen til å effektivt analysere komplekse tekster, som bærekraftsrapporter, identifisere problemområder, og foreslå forbedringer.

Grønnvaskingskompasset gir selskaper mulighet til å laste opp tekster for analyse i henhold til grønnvaskingsrisiko og kriteriene i Grønnvaskingsplakaten. Tilbake får selskapene en vurdering av risikoen for grønnvasking, supplert med begrunnelser og anbefalinger for forbedringer for å levere kommunikasjon som kan redusere risikoen.

Som prototyper flest har "Grønnvaskingskompasset" fortsatt sine begrensninger, og videreutviklingspotensial. Målet med en tidlig lansering er å samle tilbakemeldinger fra aktuelle selskaper som bruker verktøyet, for å sikre at det på best mulig måte møter behovene i markedet. Over tid vil kvaliteten på vurderingene øke etter hvert som modellen trenes til å fange opp flere nyanser i tekstene.

Gjennom dette prosjektet håper vi å bidra til å forenkle selskapenes jobb med å sikre ærlig, transparent og faktabasert kommunikasjon. Vi tror at ved å kombinere menneskelig innsikt med kraften av GenAI, kan vi skape en bølge av positiv forandring, bygge tillit og hjelpe næringslivet til å bevege seg mot en bærekraftig fremtid.

Ønsker du å teste Grønnvaskingskompasset? Prøv vår nye AI-tjeneste her