Norge203040 endrer navn til Skift

Norge203040 endrer navn til ​Skift​, i tråd med Regjeringens økte ambisjoner om å kutte Norges totale klimagassutslipp med ytterligere 5% innen 2030. Likevel øker utslippene. Nå haster det, vi trenger et ​skift.

Del:

Norge203040 endrer navn til ​Skift​, i tråd med Regjeringens økte ambisjoner om å kutte Norges totale klimagassutslipp med ytterligere 5% innen 2030. På tross av disse ambisjonene har utslippene økt.​ ​FN-organisasjoner og vitenskapen varsler alarmerende konsekvenser med hensyn til naturødeleggelse, biologisk mangfold, migrasjon og ekstremvær om ikke utslippene reduseres. Det haster. Vi trenger et ​skift:

  • Et ​skift​ i energisystemer, matproduksjon og transportsystemer.
  • Et ​skift​ i arealbruk, materialbruk og ressursbruk
  • Et ​skift​ i politikk, regulering og folkelig engasjement

- Snøhetta har utviklet navnet, den visuelle identiteten og nettsider til ​Skift. ​Vi står ovenfor viktige klimavalg, og både navnet og det grafiske underbygger at vi må endre atferd i norsk næringsliv for å skape et positivt skifte, sier Tonje Værdal Frydenlund i Snøhetta

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ som ble etablert i 2015, da Regjeringen vedtok at Norge skulle kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Nå har Regjeringen økt ambisjonen, og skal kutte utslippene med 45 prosent, samtidig som EU diskuterer en skjerping av målet til 55 prosent.

Øker kraften ytterligere
- ​I Skift ser vi næringslivsledere at klimaendringer er en trussel, men også en stor mulighet for ansvarlig verdiskapning. Vår innsats har ikke vært sterk nok, men har nå fått fornyet kraft med en sterk daglig leder i Bjørn Kjærand Haugland og den konkrete utfordring i regjeringens klimamål for 2030. De målene skal og må vi møte, og da må innsatsen økes. Skift er vårt verktøy i klimaomstillingen​, sier Jens Ulltveit-Moe, styreleder i Skift.

Formålet til Skift ​er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030.

Skift skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs. ​Vi mener at Norge har gode forutsetninger for en grønn omstilling, og at Norge og norsk næringsliv kan være en veiviser til lavutslippssamfunnet.

Ved å forene ​næringslivets klimaledere​ på tvers av sektorer er målet vårt å få frem et ​skift​ i tankesett, ledelse og kultur som kan bidra til å akselerere ferden til et lavutslipps samfunn og skape et bærekraftig næringsliv med gode arbeidsplasser og innovative klimaløsninger.

Vi har ingen tid å miste.

Vi er Skift​ - Næringslivets Klimaledere