Naturavtalen og naturrisiko - Betydning for norsk næringsliv

Ledende aktører fra næringsliv, akademia og politikere samlet seg for første gang for å diskutere natur, naturrisiko og naturpositiv omstilling i anledning lanseringen av rapporten Naturavtalen og naturrisiko – Betydning for norsk næringsliv.

Del:

Verden står i en global naturkrise. Ledende aktører fra næringsliv, akademia og politikere samlet seg for første gang for å diskutere natur, naturrisiko og naturpositiv omstilling i anledning lanseringen av rapporten Naturavtalen og naturrisiko – Betydning for norsk næringsliv. Rapporten er utarbeidet av Deloitte på oppdrag av WWF.*

– Næringslivets første oppgave er å forstå risikoen de lider av at naturen forsvinner, også kalt naturrisiko. Det er først og fremst den fysiske risikoen, direkte eller indirekte, av naturendringer som for eksempel dårligere jord, mer flom og reduksjon i pollinering, for å nevne noe. Men det kan også være risikoen for politisk omstilling eller endring i markeder som følge av naturkrisen, sa Caroline Andaur, generalsekretær i WWF på arrangementet. 

Rapporten viser at det er gode økonomiske argumenter for å ta vare på naturen, og at Norge vil ha betydelig redusert risiko for tapt verdiskapning i et fremtidsscenario frem mot 2050 hvor man bevarer økosystemer og tar bedre vare på naturen enn i dag.


Anniken Hauglie (NHO), Idar Kreutzer (Finans Norge), Bjørn K. Haugland (Skift) og Tord Dale (Virke) deltok i paneldebatt med klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere næringslivets forventninger til politikere og videre samarbeidsmuligheter for å stanse naturkrisen.

Til våren samles verdens ledere i Kunming, Kina i for å ferdigstille FNs naturavtale, som også vil kunne ha innvirkning på norsk næringsliv fremover. Vi trenger bedre forståelse av naturrisiko i Norge, og bedre virkemidler for å dempe naturrisikoen vi står overfor.

Du kan lese hele rapporten her.
*Deloitte og WWF er medlemmer av Skift.