Skift inviterer statsråd Karianne Tung til samarbeid om et grønt teknologiløft

I dag møtte Skift digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung for å diskutere hvorfor Norge trenger et storstilt, grønt teknologiløft.

Del:

Fra venstre: Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin og styremedlem i Skift, Vincent Wego Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift og Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens og styreleder i Skift.

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv. Dessverre har de offentlige bevilgningene til forskningssamarbeid mellom forskningsmiljøer og norske bedrifter, blitt redusert, og er nå helt nede på 2012-nivå.

Under CEO-møte høsten 2023 hos SINTEF utformet Skift-nettverket en oppfordring om at Norge trenger et storstilt teknologiløft for å omstille hele økonomien. Det var bakgrunnen for møte med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i dag.

Sammen med Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens AS, Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin og Vincent Wego Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF ga vi innspill til hva vi mener må på plass for å sikre utviklingen av teknologier og løsninger det grønne skiftet er avhengig av.


Vårt budskap er at vi trenger en økt satsing på næringsrettet, anvendt forskning og ordninger som forutsetter samarbeid mellom et bredt næringsliv og norske, og internasjonale, forskningsmiljøer.

Skift mener dette er århundrets største forretningsmulighet, og fremmer derfor et grønt teknologiløft med tre oppfordringer:

  • Målene for teknologi og innovasjon bør være like ambisiøse, målbare og tydelige som målene vi har for klima og miljø
  • Staten bør påse at den offentlige innsatsen fremmer forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskere
  • Vi trenger en økt satsing på næringsrettet, anvendt forskning og ordninger som forutsetter samarbeid mellom et bredt næringsliv og norske, og internasjonale, forskningsmiljøer

Skift håper regjeringen følger opp våre innspill, som vil være en viktig del av omstillingen av norsk økonomi.