Medlemmene i media

Den 12. juni ble Statkraft konferansen holdt på Oslo rådhus hvor det ble det sluppet store nyheter Bloomberg New Energy Outlook rapporten ble lansert under konferansen, og fikk naturlig nok bred dekning, blant annet i E24. Allikevel var kanskje nyheten fra regjeringen om at man skal satse på havvind enda viktigere, og bedre, for norsk næringsliv.

Del:

Veidekke har fått kontrakt på å bygge mer vindkraft i Finland. E24 hadde i midten av juni en sak om Oslo kommune sitt nye klima og- energi fond, her skal Veidekke levere inn en av de største søknadene om støtte til klimatiltak for klima vennlige jobbreiser for ansatte.

Bjørn Arild Thon, adm. direktør i returselskapet RENAS skrev kronikk i Dagbladet sammen Bjørn K. Haugland, adm. direktør i Norge 203040 og styreleder i Circular Norway og Frank Jaegtnes, adm. direktør i Elektroforeningen (EFO). Den andre kronikken fra Norge 203040 siden forrige nyhetsbrev ble skrevet av Idar Kreutzer, tidligere medlem av Grønn konkurransekraftutvalget, rådsmedlem Norge 203040 og adm.dir Finans Norge, Jens Ulltveit-Moe, adm.dir. UMOE, styreleder Norge 203040, og Bjørn K. Haugland, adm.dir. Norge 203040. Kronikken ble publisert i trykk i Dagens næringsliv.

Agder Energi lanserte i Desember 2018 datterselsakpet Entelios. Selskapet skal nå levere fornybar strøm til Tesla, og vant avtalen om å levere strøm til alle norske helseforetak. Energiavtalen med en samlet verdi på 4 milliarder kroner er dermed den største i offentlig sektor.

DNV GL var med på å utarbeide rapporten «Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic» i samarbeid med havsenteret Senter for hav og Arktis, som tar for seg havnasjonen Norge anno 2050. Den ble lagt frem mandag 17. juni og fikk blant annet omtale i E24.

Storebrand var også å se i E24. Stortinget tok grep som gjør at oljefondet må selge seg ned i kullselskaper som produserer over 20 millioner kull i året, eller som har over 10.000 megawatt kullkraftkapasitet – noe som tilsvarer drøyt ti større kullkraftverk. Som det står i saken nøyer ikke Storebrand seg med disse kravene, men stiller enda strengere krav selv, og mener Stortinget bør gå lenger.

Coca-Cola Norge var en av samarbeidspartnerene til Dagens Næringsliv i D2 saken «30 lederstjerner under 30 år som vi tror vil gjøre verden til et bedre sted«. Her ble blant annet nordisk bærekraftsjef i Storebrand, Marcus Bruuns, tatt med i kåringen. Coca-Cola Norge skriver også på twitter noen dager før dette nyhetsbrevet går i «trykken» at «Vi fjerner 9000 tonn jomfruelig plast fra tre av våre merkevarer i Vest Europa når disse går over på 100 % resirkulert plast neste år«. I tillegg hadde de en egen sak om hvordan deres bærekraftplan «this is forward» støtter opp under FNs bærekraftsmål og hvordan bærekraft påivirker Coca-Cola Norge som bedrift.