Klima- og miljøministeren på Skifts CEO-møte: - 1,5 graders oppvarming er nærmere enn vi tror

Mer enn 40 klimaengasjerte toppledere samlet seg hos Telia for å diskutere hva som skal til for at Norge skal nå sine klimamål innen 2030.

Del:

I forkant av lansering av FNs klimapanels siste rapport* benyttet klima- og miljøminister Espen Barth Eide anledningen til å delta på Skifts CEO-møte. Mer enn 40 klimaengasjerte toppledere samlet seg på Økern Portal hos Telia for å diskutere hva som skal til for at Norge kan nå sine klimamål i 2030 og hvordan Skiftnettverket kan bidra til å sette fart på omstillingen.

Nils Klippenberg, adm.dir. i Siemens Norge og Sigrun Aasland, leder i ZERO la frem detaljerte analyser om hva som må til for å kutte 55 % av utslipp innen 2030 og topplederne arbeidet i grupper for å få frem prioriteter og initiativer for Skift i neste periode.


Årene frem mot 2025 er kritiske

Espen Barth Eide trakk frem to hovedbudskap fra FN rapporten, og la stor vekt på at vi nå har enda dårligere tid enn tidligere antatt for å begrense oppvarmingen. Alle sektorer må bidra i omstillingen.

- Rapporten sier at vi ligger dårligere an enn vi burde, men også dårligere an enn vi trodde. 1,5 graders oppvarming er betydelig nærmere. Trendene må for alvor snu senest i 2025. Det tar tid å få til klimatiltak som virkelig virker, vi har ingen tid å miste, og vi må gjøre alt vi kan nå, i alle sektorer, sier Barth Eide.


  Naturperspektivet må tydeligere inn i klimaarbeidet

  Barth Eide fremhever videre at vi må bli flinkere til å ta vare på naturen, og at natur vil bli en viktigere del av klimaarbeidet.

  - Vi må ta bedre vare på naturen. Det er en del av en megatrend, sett i Glasgow og Kunming. Vi ser at vekten på natur i klimaarbeidet bare blir viktigere, også med natur som karbonfanger og natur som klimatilpasser. Vi trenger mer natur i byen med flere grøntarealer, ta bedre vare på natur overalt, og se på natur som klimavirkemiddel, sier Barth Eide.

   Skift er en del av denne trenden og vi har nettopp startet et nytt pilotprosjekt, fra gressplen til natureng. Næringslivet besitter og disponerer store grøntarealer, og målet for prosjektet er å transformere gressplener til mer naturvennlige grøntarealer med høy biologisk verdi.

   Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide talte til Skift - Næringslivets klimaledere på Skifts CEO-møte. Foto: Eriksson Media


   Vil krigen akselere grønn omstilling?

   Alvorstynget poengterte også Barth Eide at Europa er drastisk endret på kort tid. Vi må bli mer fornybare og mer sirkulære, og den geopolitiske situasjonen kan fremskynde omstillingen. Dette gjelder spesielt for energi, og energiomstilling og ny infrastruktur blir viktig for å lykkes.

   - Geopolitikken har forsterket trangen til det grønne skiftet, og vi må fortere avkarbonisere. Krisen har vist hvor utrolig avhengige vi var av russisk olje og gass, men også av råvarer og viktige innsatsfaktorer som er i Russland, Ukraina eller andre land. Vi må derfor bli mer fornybare og mer sirkulære, sier Barth Eide.

    Barth Eide var innom mange viktige temaer i dialogen med topplederne i Skift. Vi må allerede nå iverksette klimatilpasningstiltak og vi må få et økt fokus på forurensing. Han viste til den nye plastavtalen i Nairobi samt EU-kommisjonens nye strategi og krav til tekstiler og tekstilproduksjon. Bedre vern og forvaltning av havet blir også viktig. Ministeren poengterte betydningen av å ansvarliggjøre innkjøpere, både offentlige og private. Vi må også bruke virkemiddelapparatet bedre opp mot viktige samfunnsoppdrag.

    I etterkant av CEO-møtet holdt Skift sitt årsmøte, hvor nytt styre ble valgt.


    *Tredje delrappport av IPCCs hovedrappport IPCC AR6 ble lansert mandag 4. april 2022

    Skift sitt styre i neste periode består dermed av:

    Grethe Bergly, konsernsjef., Multiconsult

    Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. dir., Statsbygg

    Jens Ulltveit-Moe, styreleder UMOE og Skift

    Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand

    Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft

    Marianne Bergmann Røren, adm. dir., Mesta

    Turid Grotmoll, konsernsjef, Fremtind