Klimaaktivisten Jens Ulltveit-Moes 80-årsmarkering: 80 år inn i fortiden og framtiden

Gratulerer til styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe, i anledning hans 80-årsmarkering denne uken.

Del:

Denne uken markerte CICERO, Klimahuset og Skift - Næringslivets klimaledere Jens Ulltveit-Moe sin 80-årsdag i Klimahuset på Tøyen.

Jens Ulltveit-Moe har gjennom sitt 20-årige engasjement som klimaaktivist, investor og grønn visjonær banet vei for at også næringslivet skal være en pådriver for det grønne skiftet. Kveldens faglige keynote ble holdt av Glen Peters, forskningsdirektør ved Cicero. Peters presenterte en reise av klimaendringene ved å se 80 år tilbake og 80 år frem i tid. Verden har gått gjennom store endringer på svært kort tid og klimaet vil være et annet i 2100 enn i dag. Hva kan vi lære av utviklingen de siste 80 årene, og hvordan skal vi forberede oss på klimaendringene som kommer?

Brita Slettmark, leder for Klimahuset ønsket velkommen, etterfulgt av Brit Lisa Skjelkvåle (Naturhistorisk museum), Kristin Halvorsen (CICERO), og Bjørn K. Haugland (Skift). Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom, trakk frem at det er viktig for klimasaken av også menn i dress kaller seg klimaaktivist. Svein Stølen, rektor ved UiO, vektla viktigheten av fri forskning, og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide takket Ulltveit-Moe for sitt arbeid for klimasaken. Kristin Skogen Lund (Schibsted), Bernt Reitan Jenssen (Ruter), Sigrun Aasland (Miljøstiftelsen Zero) og Karoline Andaur (WWF) holdt appeller til ære for Jens, og Kvinnelige Studenters Sangforening ved UiO bidro med underholdning.

En rekke klimaledere har også sendt inn videohilsener – fra USAs klimautsending John Kerry, UNICEF-ambassadør Penelope Lea, Paul Polman, Jørgen Randers, Fatih Birol, Connie Hedegaard og Mads Nipper (se videoene nederst i saken).

Verden i 1942, 2022 og 2102

Verden har blitt 1°C varmere de siste 80 årene siden Jens Ulltveit-Moe ble født i 1942. De neste 80 årene, innen 2102 vil verden bli enda varmere, og vi går mot 2-3°C oppvarming. Forhåpentligvis har vi unngått de verste utfallene, som kommer med 3 graders oppvarming, men det fordrer at vi handler for å stanse klimaendringene nå.

De største energikildene i 1942 kom fra kull, skog og litt olje. Nå i 2022 er 80% av energien fra fossile kilder, men i fremtiden (i en 1,5°C verden) vil ikke-fossile energikilder være dominerende. Kanskje vil oljealderen i Norge vare kortere enn livet til Jens, sa Peters.

Verden har gått gjennom mange kriser siden 1942, og store teknologiske endringer. Nesten ingen hadde bil i 1942, nå har nesten alle husholdninger tilgang til bil, og flere til to. Det var ca. 50 000 biler i Norge i 1942, nå teller kun de elektriske bilene i Norge ca. 550 000.

Det vil være mer ekstremvær i 2102, men det er vanskelig å forutse hvordan verden vil være 80 år frem i tid. Likevel vet vi at dersom man ikke gjør noe for å begrense den globale oppvarmingen, ligger vi mye dårligere an. Du finner hele presentasjonen til Glen Peters her.

Se alle bildene fra arrangementet her.

Videohilsen fra Fatih Birol, Paul Polman, Jørgen Randers, Mads Nipper og Connie Hedegaard:

Videohilsen fra UNICEF-ambassadør Penelope Lea:

Videohilsen fra USAs klimautsending John Kerry: