Skift inngår samarbeid med Ung i Bærekraft

Initiativtakerne bak det nye nettverket Ung i Bærekraft traff hverandre gjennom Skift sitt innkjøpsnettverk, og så raskt verdien av å samle unge engasjerte mennesker på tvers av bransjer. Skift heier på dette initiativet, og ser frem til å samarbeide med Ung i Bærekraft for å bygge bærekraftskompetanse i norsk næringsliv.

Del:

F.v: Martin Boger, Mohammad Reza Allahdadi, Julie Elisabeth Smith-Syvertsen, Sarah Haugvad Andresen, Arooj Iftekha, Erik Häggström

Det er initiativtakerne Martin Boger fra Storebrand, Julie Elisabeth Smith-Syvertsen fra Deloitte og Sarah Haugvad Andresen fra Arntzen de Besche som står bak Ung i Bærekraft (UiBK) – et spennende, nytt nettverk for unge under 36 år som jobber med bærekraft i ulike bransjer. UiBK skal være et sted for nettverksbygging og deling av kunnskap og erfaringer.

Initiativtakerne traff hverandre gjennom Skift sitt innkjøpsnettverk, og har sett verdien av samarbeid på tvers av bransjer gjennom aktiv deltakelse på nettverkstreffene. Det skapte grobunn for et ønske om en ytterligere arena der unge i bransjen kan møtes i en uformell setting for å utveksle kunnskap og erfaringer.

– Vi er glade for å inngå samarbeid med Skift, som faktisk var der Sarah, Martin og jeg først møttes før vi startet Ung i Bærekraft. Dette understreker betydningen av å ha gode nettverk og møteplasser. Der Skift i stor grad fokuserer på å skape en arena for dagens næringslivsledere, er vår målgruppe fremtidens beslutningstakere. Vi ser frem til å skape spennende synergier mellom disse gruppene, sier Julie Elisabeth Smith-Syvertsen.

Skift heier på dette initiativet, og ser frem til å bli samarbeidspartner med UiBK der begge parter kan dra nytte av hverandre.

– I et næringsliv som trenger å øke takten på omstillingen er vi svært glade for at fremtidens beslutningstakere har funnet sammen i Ung i Bærekraft. Vi synes også det er ekstra gøy at initiativet har sprunget ut fra Skiftsamarbeidet og ønsker Ung i Bærekraft lykke til, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

UiBK holder kvartalsvise treff i Oslo, der kunnskapsrike og engasjerende foredragsholdere inviteres inn for å gi deltakerne faglig påfyll og oppdateringer rundt trendene innenfor feltet. Neste arrangement er 25. april på Vulkan arena hvor temaet er «Norge i omstilling» der det skal drøftes hvilken rolle unge bærekraftsledere spiller i denne endringen.