Gode praksiser skal deles på tvers av næringslivet gjennom ny bærekraftsplattform

Deloitte og Skift går sammen om å engasjere norsk næringsliv til å dele gode klimaløsninger og lanserer den internasjonale Goal 13 Impact-plattformen

Del:

Deloitte og Skift går sammen om å engasjere norsk næringsliv til å dele gode klimaløsninger og lanserer den internasjonale Goal 13 Impact-plattformen

Deloitte har over tid samarbeidet med Skift – Næringslivets klimaledere og formaliserer nå engasjementet med et medlemskap i organisasjonen. 

Skift og Deloitte vil være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og lanserer i dag Goal 13 Impact Platform, et internasjonalt samarbeidsprosjekt, for norsk næringsliv. Nettsiden Goal 13 Impact platform skal vise frem selskaper og organisasjoners egne handlinger i klimaspørsmålet. Nettsiden vil være åpent tilgjengelig som læring og inspirasjon for andre selskaper.

Norske selskaper skal lære av hverandre om hvordan de best kan jobbe med klimaspørsmålet

De fleste store norske selskaper rapporterer status på sitt klimaarbeid gjennom bærekraftsrapportering. Noen norske selskaper har kommet imponerende langt, mens andre er i startgropen. Alle medlemmene i Skift gjør en årlig klimarapportering på en felles standard.

Deloitte og Skift har et felles mål at flere norske selskaper skal samarbeide og finne frem til kollektiv handling på felles utfordringer. Hensikten med Goal 13 Impact platform er å vise frem selskaper og organisasjoners egne handlinger og klimaløsninger for at andre kan lære. Initiativet skal første omgang benyttes under COP26 (UN Climate Change Conference) i november 2021.

Initiativet kommer fra Deloitte i England, der de har etablert et ikke-kommersielt partnerskap mellom CBI (tilsvarende NHO i Norge), Accounting for Sustainability, Chapter Zero, Met Office, og Dell Technologies. Deloitte tar sammen med Skift prosjektet til Norge. Plattformen rulles samtidig ut i England, India og Sveits.

– Utfordringene som klimakrisen byr på er enorme, og ingen organisasjoner klarer å løse dem på egenhånd. De må kollektiv handling til. Organisasjoner, selskaper og akademia må dele erfaringer, lære, bli utfordret og finne kortere veier til mål. Det er derfor vi lanserer Goal 13 Impact platform, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte.

Slik blir du med

Deloitte gjennomfører nå intervjuer med norske og utenlandske selskaper om deres klimaforpliktelser. Organisering av klimaprogrammer, initiativene og deres klima- og kommersielle innvirkning, barrierer og erfaringer blir kartlagt. Denne informasjonen vil bli delt på nettsiden i mars 2021. Ønsker din bedrift å dele erfaringer om eget klimaarbeid, ta kontakt med Hanne Solem, som deretter vil avtale tid for et intervju

– Vi ser frem til å få den globale kompetansen til Deloitte besitter inn i nettverket vårt. I Skift skal vi sammen bygge grønn konkurransekraft og gjøre Norge og norsk næringsliv til et utstillingsvindu for fremtidens nullutslippsløsninger. I så måte er prosjektet Goal 13 Impact platform, hvor bedrifter kan dele gode praksiser for omstilling, en god start for Deloittes engasjement i Skift, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

For mer informasjon om hvordan engelske selskaper har jobbet med Goal 13 Impact platform kan du laste ned rapporten her.

Ønsker din bedrift å dele erfaringer om eget klimaarbeid, ta kontakt med:

Hanne Solem, bærekraftansvarlig i Deloitte

Send en epost til nosdgcommunity@deloitte.no

For mer informasjon kontakt:

Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør i Skift

Epost: bjorn@skiftnorge.no

Sjur Gaaseide, CEO Deloitte Norge

Epost: sgaaseide@deloitte.no