Gjensidige tas opp som nytt medlem i Skift

I Gjensidige er bærekraftsarbeid integrert i alle kjerneprosesser, og selskapet har et sterkt fokus på å redusere klima- og miljømessige avtrykk i hele sin virksomhet.

Del:

Skift ønsker Gjensidige hjertelig velkommen som nytt medlem. Gjensidige tilbyr forsikringstjenester i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum og har rundt 3800 ansatte. Selskapet har tilbudt forsikringstjenester i over 200 år og ledes av administrerende direktør, Helge Leiro Baastad.

I Gjensidige er bærekraftsarbeid integrert i alle kjerneprosesser, og selskapet har et sterkt fokus på å redusere klima- og miljømessige avtrykk i hele sin virksomhet.

- Jeg ser fram til å utveksle både kunnskap og erfaringer med de andre lederne som er med i Skift. Jeg håper samarbeidet vil skape en sterk felles stemme for næringslivet i klimarelaterte spørsmål, som igjen vil føre til større gjennomslag. Felles handlekraft i klimarelaterte spørsmål vil bli helt avgjørende i tiden fremover, og et samarbeid som Skift vil utvilsomt fremme dette, forteller Leiro Baastad.

Klimatilpasning blir også bare viktige fremover, og Gjensidige har signert 8 strakstiltak for klimatilpasning, som ble lansert av Skift, Fremtind og Kommunalbanken i februar.

- Som forsikringsselskap ser vi allerede at klimaforandringene fører til mer uforutsette og alvorlige skadesituasjoner. Skadeforebygging er kjernen i Gjensidiges virksomhet, og de vil kreve mye av både oss og samfunnet å tilpasse oss endringene som kommer. Vi i Gjensidige er allerede i godt i gang, men vi er avhengige av å samarbeide på tvers av både politiske og faglige skillelinjer for å få til effektive endringer. Vi vil bruke samarbeidet i Skift aktivt for å komme fram til konkrete løsninger som vil gjøre samfunnet godt rustet for fremtiden, sier Leiro Baastad.

Gjennom konkrete klimatilpasningstiltak i produkter og tjenester ønsker selskapet å redusere klimarisikoen både for kunder og samfunnet for øvrig.

Blant annet har selskapet satt seg mål om å redusere klimagassutslippene i verdikjeden fra skadeprosesser (erstatninger) med 35 % innen 2025. Som resultat av dette var Gjensidige det første forsikringsselskapet som i 2020 endret grensen for kondemnering fra 60 til 80 prosent av nybilpris. Tiltaket som dette bidrar dermed til at flere biler repareres, samtidig som avfallsmengden reduseres. Tiltaket ble raskt en bransjestandard og ble senere utvidet til også å gjelde mobiltelefoner, hvor reparasjon og forlengelse av levetiden står i fokus.

I tillegg jobber selskapet for enda mer ansvarlige investeringer, slik at investeringsporteføljen tilsvarer netto null klimautslipp innen 2050.

Den mest klimavennlige skaden er derimot den vi kan unngå at skjer i det hele tatt. Da unngår vi å benytte materialer til reparasjon eller til nye produkter, kunden slipper problemer som følge av skaden, og det er økonomisk lønnsomt. Derfor står skadeforebygging og gode råd om dette til våre kunder helt sentralt i arbeidet med å redusere klimautslipp og det å ta sosialt ansvar, uttaler selskapet.