Energigruppen i Skift møtte olje- og energiministeren

Representanter fra energigruppen i Skift møtte olje- og energiminister Terje Aasland tidligere denne måneden for å ønske regjerings satsing på offshore havvind velkommen.

Del:

Representanter fra energigruppen i Skift møtte olje- og energiminister Terje Aasland tidligere denne måneden for å ønske regjerings satsing på offshore havvind velkommen.

Budskapet fra Skift var at både ambisjonsnivået og tempoet må økes ytterlige, for å sikre at Norge blir en ledene havvindnasjon. Utbyggingen må komme raskt i gang, og det bør legges en langsiktig og helhetlig plan for havnettet.

Norge har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind. Ved å etablere et stort og attraktivt hjemmemarked, kan Norge oppnå industriell skala på satsningen. Den norske leverandørindustrien innehar allerede offshore kunnskap som kan direkte overføres.

CEO nettverket til Skift har gjennom næringslivets klimaopprop arbeidet systematisk for å få fart på utbygging av ny kraft gjennom en industriell utbygging av havvind.

Skift sin energigruppe ledes av Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.