500 virksomheter går sammen mot grønnvasking

Næringslivet tar grep og mer enn 500 virksomheter samarbeid om å utvikle god og tillitsfull bærekraftskommunikasjon. Team Tomorrow er virksomhet nr. 500 som signerer Grønnvaskingsplakaten. Samtidig varsler Forbrukertilsynet at de vil gjøre flere tilsyn for å hindre brudd på markedsføringsloven.

Del:

Troverdighet og tillit er grunnsteiner i vårt samfunn. Ved stadig å uthule disse begrepet, til kommersiell vinning, misbruker vi forbrukerens tillit. Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Grønnvaskingsplakaten ble etablert i 2020 og bak plakaten står Skift - Næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender og har bygget et sterkt samarbeid av virksomheter fra ulike sektorer slik som Hydro, Telenor, Yara, Posten, Jernia, Veidekke, Storebrand, KLP, Snøhetta, Norgesgruppen, Orkla, Laerdal og Agder Energi til Norges Idrettsforbund, Nordland Fylkeskommune, Visit Bergen og Moss Kommune.

Ved å signere plakaten forplikter virksomhetene seg til å følge de ti prinsippene i sin kommunikasjon, og bidra aktivt til kunnskap- og erfaringsdeling. Plakaten er en veileder og læringsarena som tilrettelegge for å bygge kompetanse på god og troverdig kommunikasjon.

Forbrukertilsynet strammer grepet

Forbrukertilsynet har vært involvert i utviklingen av prinsippene og ser meget positiv på at over 500 virksomheter nå aktivt samarbeider om å bli bedre på bærekraftskommunikasjon og lære av hverandre. Samtidig sier tilsynet at de i større grad kommer til å slå ned på villedende markedsføring i tiden fremover.

– Det er fullt mulig å kommunisere om bærekraft til forbrukere uten å bryte det grunnleggende forbudet mot villedende markedsføring, påpeker Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.

– Dette krever imidlertid at næringslivet faktisk setter seg inn i regelverket, for deretter å kunne være kreative innenfor lovens grenser. Følger man prinsippene i Grønnvaskingsplakaten, skal det mye til å bryte reglene i loven, forteller Drevland.

Team Tomorrow signerer som virksomhet nr. 500

Som et nyoppstartet profilbyrå skal Team Tomorrow jobbe for å løfte frem mangfoldige og viktige stemmer.

– For Team Tomorrow var Grønnvaskingsplakaten noe vi visste vi skulle signere allerede før vi startet selskapet vårt. For oss er det åpenbart at vi skal gjøre alt i vår makt for å bidra til å bygge samfunnet i riktig retning, og dette er selve grunnsteinen i vår forretningsmodell. Grønnvaskingplakaten er en viktig ledestjerne for oss i vårt arbeid for å gjøre norsk reklamebransje mer bevisst sitt ansvar, og for at influenserne i stallen vår bruker påvirkningskraften sin til noe positivt. Når vi vurderer om vi skal ta på oss kundeoppdrag er alltid Grønnvaskingsplakaten med som vurderingskriterie, og gjør det også enklere for oss å dulte kundene våre i riktig retning, uttaler Hanne-Lene Dahlgren, medgründer og bærekraftsjef i Team Tomorrow.

– Det er med stor glede vi gratulerer Team Tomorrow som virksomhet nr. 500 som signerer Grønnvaskingsplakaten, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Han sier at ved å følge prinsippene i plakaten skaper en tillit til forbrukerne, som igjen gir økt konkurransekraft.

– Team Tomorrow har en ung og viktig målgruppe som stadig utsettes for kjøpepress. Å sørge for at denne gruppen får troverdige og pålitelige budskap er helt sentralt for å nå bærekraftsmålene, avslutter Haugland.

Grønnvaskingsplakaten

1. Vær ærlig og etterrettelig.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.

Ønsker din virksomhet å signere grønnvaskingsplakaten? Finn mer info her.