Webinar #5 om klimaledelse

Velkommen til femte webinar i møteserien om klimaledelse sammen med C40 Cities.

26 jan. 2022
kl. 15:00 - 16:15
Del:

C40 Oslo, Næring for klima og Skift inviterer til en serie webinarer om klimaledelse. Vi ser på klimaledelse fra forskjellige perspektiver, diskuterer beste praksis, og tar for oss en rekke sentrale utfordringer for ledere som ønsker å ivareta klimahensyn i kjernen av sine beslutninger. 

I webinar #5 26. januar kl. 15.00-16.15 tar vi for oss klimaregnskap og klimabudsjett.

Verden har 8 år på å halvere utslippene dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet. Vi må gå fra visjonære mål langt frem i tid, til å konkretisere mål og implementere handlinger år for år.  Vi må alle ha oversikt over egne utslipp og beregne hvor kuttene skal tas, ledere må plassere ansvar og myndighet til å få det gjort, allokere ressurser og følge opp. Klimabudsjett er en metode som gjør det mulig å implementere ansvar for klimahandlinger i hele organisasjon, og er et konkret verktøy for anvendt klimaledelse.

Oslo var første by i verden til å implementere klimabudsjett, og i årene etter har mange norske byer og kommuner gjort det samme. Den nye regjeringen har nå erklært at vi skal få et nasjonalt klimabudsjett. Men hva innebærer egentlig klimaregnskap og klimabudsjett som styringsverktøy?

I webinaret får du høre om

* Klimaregnskap som grunnlaget for systematisk arbeid med klimaledelse, klimatiltak – og klimabudsjett
* Klimabudsjett som metode og veilederen for klimabudsjett i kommuner
* C40-prosjektet der byer som Berlin, Rio De Janeiro, Los Angeles og Mumbai skal pilotere klimabudsjett som metode for verdens storbyer
* CEO i Asplan Viak, Elisabeth Tørstad, Bærekraftsdirektør i Veidekke, Catharina Bjerke og sekretariatsleder i Næring for klima, Ingunn Lie reflekterer rundt styringsverktøy for klimaledelse og hva byenes klimabudsjett betyr for private aktører.

  Påmelding
  Webinaret er åpent for alle, og du melder deg på her.
  Vi møtes på Zoom 26. januar kl. 15:00-16:15!

  Møteserien Klimaledelse v/ C40 Oslo, Skift og Næring for klima

  Med et klima i rask endring og et stadig sterkere press for å lykkes med omstilling til lavutslipp er klimaledelse viktigere enn noensinne. C40 er verdens største klimanettverk for storbyer med ambisiøse klimamål. C40 Oslo, klimanettverket Skift – Næringslivets klimaledere og Oslo kommunes klimanettverk Næring for klima er alle pådrivere for at klimaledelse skal bli en sentral del av alle topplederes arbeid.

  I en by haster det å sørge for at klimatiltak og klimaomstilling inngår som premiss i alle beslutninger, fra de politiske lederne, til forvaltningens ledere og i alle etatene og virksomhetene som står for den daglige driften. Det haster ikke bare for byer, men også for privat sektor. Klimaperspektivet må inngå i virksomheten fra styre til administrerende direktør og hennes lederteam, og gjennom hele organisasjonen. Ansvaret for klimatiltak i en bedrift, et land eller en byadministrasjon kan ikke være delegert til bærekraftsdirektøren eller miljøministeren, men være en del av jobben til presidenten, statsministeren, ordføreren og administrerende direktør. Og klimahensyn må påvirke alle sider av lederjobben.