Webinar #1 for grønne økonomer

Bli med på webinar og møt aktører som deler erfaringer og planer knyttet til bærekraft i økonomifunksjonen.

28 sep. 2021
kl. 13:30-14:35
Del:

Bærekraft går «fra powerpoint til regneark» og skal nå reflekteres i ledelsessystemer, prosesser og nye forretningsmodeller. For å styrke virksomhetenes konkurransekraft kreves det ny kompetanse, mer samarbeid og læring på tvers av sektorer. 

10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen er ment som en helhetlig tilnærming til hva en omstilling vil bety for økonomene og som alle virksomheter kan strekke seg etter. Målet er at bedrifter signerer, diskuterer og operasjonaliserer prinsippene i sine virksomheter.

Gjennom året inviterer vi Skiftmedlemmer og alle virksomheter som har signert prinsippene til digitale samlinger der målet er å dele erfaringer rundt grønne innkjøp, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer.

Agenda for første samling er: 

13.30-13.35: Velkommen v/Bjørn Haugland, adm.dir Skift
13.35-13.45: Hvorfor 10 prinsipper for mer bærekraft i økonomifunksjonen? v/Nina Riibe, adm.dir Econa
13.45-13.55: Gjennomgang av 10 prinsipper for mer bærekraft i økonomifunksjonen v/Øyvind Fredriksen og Siri-Christine Rosenblad, Deloitte
13.55-14.05: Innlegg fra Joakim Kase, konsernregnskapsdirektør i Storebrand
14.05-14.10: Spørsmål
14.10-14.20: Innlegg fra Mirjam Snåre Jarbo, leder virksomhetsstyring i Ruter
14.20-14.25: Spørsmål
14.25-14.35: Diskusjon og avslutning

Ordstyrer er Jelena Mandic, fagansvarlig bærekraft og mangfold i Econa

Ta kontakt med siv@skiftnorge.no for mer informasjon.