Svalbardmøte i Skift-nettverket

Vel møtt til nytt Svalbardmøte i Skift-nettverket.

14 feb. 2024
13:00 - 14:30
Del:

Vi ønsker velkommen til årets første Svalbardmøte i Skift-nettverket.

Hensikten med møtet er å oppdatere hverandre om status på Svalbard med nytt lokalstyre, energiomstillingen, aktivitet hos medlemmene og de ulike temaene i Svalbarderklæringen.

Agenda:

  • Velkommen med Bjørn Haugland, adm. dir. i Skift
  • Nytt lokalstyre med lokalstyreleder Terje Aunevik
  • Effektene av Svalbarderklæringen så langt, ved Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter
  • Store norskes nye mandat i energiomstillingen med Rune Midtgaard, adm. dir. i Store norske
  • Status på omleggingen fra kull til diesel med Guttorm Nygård, daglig leder i Svalbard Energi
  • Sivas arbeid med katapultnode på Svalbard med Gaute Moldestad, direktør industriutvikling i Siva
  • Oppfølging av Svalbarderklæringen ved Skift/ZERO
  • Forvetninger til Svalbardmeldingen
  • Ev. andre saker
  • Veien videre

Møtet er digitalt og kun for medlemmer i Skift og Svalbardpiloten. Ta kontakt med kamila@skiftnorge.no dersom du er interessert, men ikke har fått invitasjon