Skiftsamtale med Martin Skancke

Skift inviterer til Skiftsamtale med Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050.

13 nov. 2023
14:00 - 15:00
Del:

Vi ønsker velkommen til Skiftsamtale med Martin Skancke.
Skancke har det siste året ledet Klimautvalget 2050 som nylig la frem en utredning om hvilke veivalg Norge står ovenfor for å nå målet om et lavutslippssamfunn innen 2050.

Møtet avholdes mandag 13. november kl. 14.00 - 15.00.

Martin Skancke er siviløkonom og arbeidet tidligere i Finansdepartementet. Han ledet Klimarisikoutvalget i 2018 og utvalget for klimarisiko i statens pensjonsfond utland i 2021.

Møtet er kun for medlemmer i Skift.