Skiftsamtale med Ine Marie Eriksen Søreide

Vi ønsker velkommen til Skiftsamtale med Ine Marie Eriksen Søreide.

08 aug. 2024
10:00 - 11:00
Del:

Det er en glede å invitere til Skiftsamtale med Ine Marie Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen (H), torsdag 8. august fra kl. 10.00 til 11.00.

Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriks- og forsvarsminister, er utdannet jurist og har vært stortingsrepresentant siden 2005.

EU-valget 2024

Ved forrige EU-valg i 2019 var klima høyt på agendaen, med millioner av unge i gatene som krevde klimahandling. Bakteppet til årets valg har vært preget av pandemi, krig, energikrise, inflasjon og bondeopprør.

Innbyggerne i de 27 medlemsland har nå sagt sitt, og maktbalansen i det nye Europaparlamentet har skiftet mot høyre.

EU har de siste fem årene vedtatt ambisiøse klimapolitikk og tatt en global lederrolle i utviklingen av strategier og mål for utslippskutt.

Hvordan vil utfallet av valget påvirke EUs rolle som pådriver for grønn omstilling?

  • Hvordan vil prioriteringene til det nye parlamentet se ut?
  • Hva vil valgresultatet bety for EU som klimapådriver?
  • Hva vil dette bety for norsk politikk og næringsliv?

Ine Eriksen Søreide vil presentere hva valgresultatet kan bety for klimasaken i EU og Norge. Det vil også være god tid til å stille spørsmål.

(Skiftsamtaler er kun for Skiftmedlemmer. Ta kontakt med kontakt@skiftnorge.no dersom du er interessert, men ikke har fått invitasjon).

Kontaktperson