Skiftsamtale med CICERO om IPCCs nye delrapport

Kristin Halvorsen, Bjørn Samset og Christian Bjørnæs fra CICERO presenterer og diskuterer funnene i IPCCs nyeste rapport om fysiske klimaendringer.

12 aug. 2021
kl. 10:00-11:00
Del:

Velkommen til ny Skiftsamtale!

Mandag slipper FNs klimapanel første del av panelets nye hovedrapport som legger frem siste forskning på hvordan klimasystemet fungerer og påvirkningen fra menneskelig aktivitet.

Vi er så heldige å få direktør Kristin Halvorsen, seniorforsker Bjørn Hallvard Samset og kommunikasjonsdirektør Christian Bjørnæs fra CICERO Senter for klimaforskning til å presentere og diskutere funnene i rapporten med oss torsdag 12. august kl. 10:00-11:00.

Dette er et eksklusivt arrangement for medlemmer i Skift.