Skiftsamtale med Aksel Mjøs

Skift ønsker velkommen til Skiftsamtale med Aksel Mjøs.

10 okt. 2023
13:00
Del:

Aksel Mjøs er førsteamanuensis og instituttleder ved institutt for finans ved NHH og leder for naturrisikoutvalget.  

Mjøs er utdannet siviløkonom med doktorgrad i finans. Han har tidligere vært forsker ved Senter for anvendt forskning (SNF). I tillegg har Mjøs hatt en karriere i finansnæringen som administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og vært ansatt i Morgan Stanley Investment Banking (London) og Vital Forsikring.

Naturrisikoutvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023. Utvalget skal sette søkelyset på hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen og synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur. Den kommende rapporten skal få frem ny kunnskap om hva slags naturrisiko næringslivet, finansinstitusjoner og samfunnet for øvrig står overfor og og utrede metoder og verktøy som gjør at vi kan håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Vel møtt!

Skiftsamtaler er kun for Skiftmedlemmer. Invitasjon er sendt til hovedkontakter og CEOer. 

Ta kontakt på kontakt@skiftnorge.no dersom du ikke har fått invitasjon.