Sirkulærøkonomi i praksis fra Skifts scene på Evolve Arena

Skift er temapartner på sirkulærøkonomi på by- og samfunnsutviklingskonferansen Evolve Arena.

10 - 11 nov. 2021
kl. 09:00
Del:

Skift er temapartner på by- og samfunnsutviklingskonferansen Evolve Arena den 10. og 11. november på Norges Varemesse på Lillestrøm. Da løfter vi temaet sirkulærøkonomi med et spesielt fokus på handling og løsninger.

Evolve Arena er en opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Konferansen har fem hovedtemaer (helse, mat, mobilitet, sirkulærøkonomi og by- og stedsutvikling), og er opptatt av å skape samarbeid på tvers av temaene for å sikre en bedre og mer bærekraftig by og samfunnsutvikling.

- Vi er overbevist at samarbeid er nøkkelen for å skape bedre byer og steder, i tillegg til smart teknologi. Det er en av grunnene til at vi har fem temaer under Evolve Arena paraplyen og har med temapartnere, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Norges Varemesse. Vi er utrolig glade for at Skift er med som temapartner på konferansen og bidrar til et solid og sterkt innhold på sirkulærøkonomi.

- Vi ser på Evolve Arena som en ambisiøs og god samarbeidspartner. De er i likhet med oss opptatt av samarbeid på tvers av bransjer og sektorer for å skape et smartere, mer bærekraftig og bedre samfunn. Vi gleder oss til konferansen, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift.

Billett til konferansen kan kjøpes her.

Program

Dag 1 - 10. november kl. 09:00-16:30

Konferansier: Silje Sørfonn Moe, WWF Verdens naturfond

Kl 09.00-09.20 Åpning av sirkulærscenen
v/Bjørn Kjærand Haugland i Skift og Tord Dale i Virke


Kl 09.45-10.20 Full overgang til ren energi 
Presentasjon av DNVs årlige Energy Transition Outlook samt tiltak fra rapporten Pathway to Net Zero Emisssions v/Sverre Alvik, DNV 

Case: Norwegian Hydrogen 
Grønt hydrogen muliggjør nullutslipp der direkte elektrifisering ikke fungerer v/Per Øyvind Voie

Kl 10.45-11.25 Grønt transportsystem – hvordan rigger vi oss for et utslippsfritt transportsystem?
- Bernt Reitan Jenssen, Ruter
- Hege Sagplass, Posten
- Mai Oldgard, Mesta


Kl 11.25-11.50 Finans - en viktig driver i overgangen til en sirkulær økonomi
- Hvordan vil EUs «Green Deal» påvirke norsk næringsliv? v/Idar Kreutzer, Finans Norge


Kl 13.50-14.30 Sirkulær byggenæring
Powerhouse Paris Proof – en ny standard for fremtidens bygg som tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål. Konkrete eksempler på hva som er levert og hvordan det nå jobbes med å beregne effekt av ombruk i Powerhouse Paris Proof-konteksten v/Tonje Frydenlund, Snøhetta

Verdien av eksisterende bygg, rehabilitering og avfallsreduksjon v/Ingve Olai Ulimoen, Norconsult

-Frank Jaegtnes i Elektroforeningen

Kl 14.35-15.00 Sirkulærøkonomi på naturens premisser
I dagens samfunn har vi et høyt forbruk av natur. Trenger naturen en pris? Asplan Viak har utviklet et verktøy for å beregne utslipp fra uteanlegg, Landskap LCA v/ Espen Evensen Reinfjord


15.25-15.45 Sirkulærøkonomi i praksis og fremtidige løsninger
Tina Hageberg Sølvberg i Telenor Norge presenterer konkrete prosjekter som Telenor har gjort og snakker om hva slags rolle teknologi og store samfunnsaktører kan spille fremover i sirkulærøkonomien


15.50-16.20 Innovasjon og samarbeid

Skal vi sikre sirkulære kretsløp gjennom verdikjedene fra bransje til bransje må vi samarbeide og innovere på helt nye nivåer. Møt Bergen Næringsråd v/Hanne Wetland

Carrot er medlem av Bergen Næringsråd. Møt Mari Larsen Sæter i Carrot som vil snakke om hvordan Carrot jobber med avfall til ressurs med teknologi som belønner bærekraftige valg.

Dag 2 - 11. november kl. 09:00-16:00

Konferansier: Guro Steine, GK

Kl 09.00-09.10 Velkommen til sirkulærøkonomi i praksis, dag 2


Kl 09.25-10.10 Fra sløsesjokk til reparasjon, gjenbruk, tjenester og resirkulering
Møt næringslivsaktører fra ulike sektorer som presenterer muligheter og utfordringer som reparasjon, gjenbruk, tjenester og resirkulering gir:
- Andreas Hannevik, Jernia
- Bjørn Arild Thon, Renas
- Christian Lodgaard, Flokk
- Hanne Iversen Rye, FremtindKl 10.45-11.05 Hvordan få fart på sirkulærøkonomien? Møt BIR "Årets sirkulære bedrift 2021"


- Eva Skjold, BIR

Kl 11.15-11.50 Forbrukermakt og påvirkning
I regjeringens strategi for sirkulærøkonomi som ble lansert i juni understreker regjeringen at forbrukeren og kunden må med og står i sentrum for overgangen til en bærekraftig, grønn økonomi. Hvordan påvirke forbrukere og kunder til å ta sirkulære valg?
- Knut Eilif Halgunset, Sparebank 1 SMN
- Britt Nilsen, Schibsted


Kl 13.15-13.50 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv
10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv er en enkel veileder for alle virksomheter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Møt virksomheter som har signert prinsippene og som deler erfaringer og eksempler. Prinsippene er utarbeidet av Skift, Deloitte, WWF og Sintef. Anders Magnus Løken fra Deloitte leder denne programposten og har blant annet med seg Alexander Sterud fra AION.


Kl 13.55-14.30 Sirkulære matsystem
Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning. Sirkulære løsninger er én viktig del av dette arbeidet. Møt næringslivsaktører som jobber på tvers av bransjer for å finne felles forpliktelser og gode, sirkulære løsninger.

-Bjørn Malm, TINE

- Per Hynne, Coca‑Cola European Partners Norge​


Kl 14.55-15.30 Kompetanse – nøkkelen til grønn omstilling
Klimaendringene er her allerede, og mangel på tilstrekkelig kompetanse er en sentral barriere for norsk næringsliv i møte med store utfordringer. Det grønne skiftet trenger derfor kompetanseheving på flere nivå. Hva må vi gjøre for å fylle kompetansegapet slik at vi lykkes med den grønne omstillingen?
- Trond Markussen, NITO

- Geir Egil Dahle Øien, NTNU

Kl 15.35-16.00 Kompetetanse i norske styrerom: Styreromsrevolusjon - er du relevant som styremedlem nå og i fremtiden? 
Turid Elisabeth Solvang, FutureBoards og Lin Jacobsen Hammer, DNV
snakker om hvordan styrke bærekraftskompetansen og kompetanse om sirkulærøkonomi i norske styrer.

*Endringer kan forekomme