Skift-medlemmene på Arendalsuka 2023

Hvor finner du Skiftmedlemmene under Arendalsuka? Vi har laget en oversikt!

14 - 18 aug. 2023
Del:


Skifts arrangementer under Arendalsuka finner du her! Under har vi samlet en oversikt over Skift-medlemmene sine arrangementer under Arendalsuka:

Mandag 14. august

12:00 - 13:00 Elektroforeningen: Kritiske råvarer

15:00 - 15:30 Mesta: Den perfekte stormen krever modige ledere

15:30 - 16:30 Veidekke & Bellona: EU-tsunamien kommer

15:30 - 16:30 DNV, UN Global Compact, Footprint: Muligheter og utfordringer i bruk av klimadata

16:00 - 16:45 SINTEF: Klimatilpasning - Et lokalt problem i et globalt perspektiv

17:00 - 17:30 Multiconsult, Advokatfirmaet Thommessen, Endra, Solenergiklyngen: Solkraft 

17:00 - 18:00 NorgesGruppen: Et mer bærekraftig matmarked med teknologi og kunstig intelligens?


Tirsdag 15. august

08:00 - 09:00 Norconsult, DNV, Norsk Industri: Havvind, et norsk industrieventyr?

08:00 - 09:00 Norconsult, VIA, Solenergiklyngen: Solkraft + samferdsel = sant

08:00 - 09:00 Statkraft, Fornybar Norge, Eviny, Statnett, Heimdal Power: Norges nye eksportnæring

08:30 - 09:20 Siva: Batteri med regional energi

08:30 - 09:30 Multiconsult, Norfund, Solenergiklyngen, Scatec, NABA: Energi sikkerhet og energiomstilling i framvoksende markeder

08:30 - 09:30 Miljøstiftelsen Zero, Veyt, Arendal Fossekompani: Mot nullutslipp i EUs kvotesystem

10:00 - 10:45 Telia Norge: Digital inkludering 

10:00 - 11:00 Rambøll: Fra krav, pekefinger og unnskyldninger - til et grønt veivalg og et raust spleiselag?

10:00 - 11:00 Elektroforeningen, Å Energi, Bellona & Siemens: Helelektrisk: Hvor elektrifisert er Norge?

10:00 - 11:00 Deloitte: Er kunstig intelligens en trussel mot demokratiet?

10:00 - 11:15 SINTEF, Hydro, MTNC-katapulten: Hvordan lykkes med økt videreforedling av aluminium i det grønne skiftet?

10:30 - 11:00 Storebrand: Driving inclusion from the top

10:30 - 11:00 KLP: Kan særaldersgrenser løse mangel på arbeidskraft?

10:30 - 11:30 NORCE: Er klimatilpasning mulig uten å ofre naturen?

  11:00 - 11:45 SINTEF Digital, NTNU, Lærdal Medical: Bistand som bommer

  11:00 - 12:15 Siva: Hvor bærekraftig er batterier, egentlig?

  11:30 - 12:00 Econa: Næringslivet i frontlinjen: Hva kreves av norske selskaper i en urolig verden?

  11:30 - 12:00 Storebrand: Velkommen etter - er kommunesektoren klar?

  11:45 - 12:45 NORCE: Hva skjer når kunstig intelligens brukes som saksbehandler?

  12:00 - 12:45 DNB: Kvinner og tech

  12:00 - 12:50 Kommunalbanken, Norsk klimastiftelse: Slik kan kommunene spare strøm, utslipp og penger!

  12:00 - 13:00 VY: Bergen-Oslo 4 timer

  12:00 - 13:00 DNV, Norwegian Offshore Wind, ABB: Mangfold i havvind

  12:00 - 13:00 Deloitte: Næringslivets møte med det nye trusselbildet

  12:30 - 13:30 Storebrand: Geopolitikk og oljefondet

  12:30 - 13:30 Veidekke: Hvorfor skal arbeidsgivere ta større ansvar for å inkludere mennesker som faller utenfor?

  12:30 - 13:30 Å Energi: Norge har naturressursene, men har vi konkurransedyktige rammevilkår for å utnytte dem?

  12:30 - 13:30 NORCE: Et todelt digitalt norge - når næringslivet henger etter

  12:30 - 14:00 Bergen Næringsråd: Kan Bergen være NR. 2-byen? 

  13:00 - 13:45 Coop Norge, Telenor Norge, Gyldendal Norsk Forlag, Norges Røde Kors: Oppvekst: Når flere trengs på de unges lag

  13:00 - 13:45 DNB, Lydløs, Norsk elbåtforening: Slik blir fremtidens båtliv elektrisk

  13:00 - 14:00 Kommunalbanken, Norsk kommunedirektørforum: Hva holder kommunedirektørene våken om natta

  14:00 - 14:45 DNB: Hvordan møte det hybride trusselbildet

  14:00 - 15:00 Statkraft, IFE, Transportøkonomisk institutt, Statens Vegvesen: Slik knekker norge koden for nullutslipp i transport

  14:00 - 15:00 Umoe Advanced Composites, Gen2 Energy: Storskala produksjon og forsyning av grønt hydrogen til europa

  14:00 - 15:30 Ruter, Kollektivtrafikkforeningen, Kolombus & TØI: Billige kollektivbilletter - Gull eller gråstein?

  14:30 - 15:00 Storebrand: Hva innebærer det å ta større ansvar for egen alderdom?

  14:30 - 15:30 Storebrand: Hvorfor er menn verdt mer enn kvinner?

  14:30 - 15:30 Multiconsult, Peak Shaper, Advokatfirmaet Thommaessen, IFE: Kan lokale energisamfunn bidra til å løse kraftkrisen?

  14:30 - 16:00 Bergen Næringsråd: Den store vestlandsdebatten 

  15:00 - 15:45 SINTEF & NORAD: Naturmangfold - Fra globale avtaler til lokale plansaker

  15:00 - 15:45 DNB: Bryr kapitalmarkedene seg egentlig om klimarisiko?

  15:00 - 15:45 Fremtind, Menon Economics, Finans Norge: Hvorfor blir ikke lønnsomme klimatilpasninger realisert?

  15:00 - 16:00 Finans Norge & Fremtind: Hvorfor blir ikke lønnsomme klimatilpasninger realisert?

  15:00 - 16:00 Microsoft Norge: Er Norge er i ferd med å bli parkert i en kunnskapsrevolusjon?

  15:00 - 16:00 Nysnø & EksFin: Grønne verdikjeder i et urolig marked

  15:00 - 16:00 Å Energi: «Mer av alt, raskere» uten å ødelegge naturen. Er det mulig?

  15:30 - 16:00 PwC: Klimaindeksen

  16:00 - 17:00 RENAS: Uten Kina stopper Norge: Hvorfor planlegger vi ikke bedre? Forsyningssikkerhet og muligheter

  16:30 - 17:15 SINTEF & Bellona: Negative ambisjoner - Slik må vi fjerne CO2 for å nå netto null

  16:30 - 19:30 WWF: Førpremiere Margreth Olins "Fedrelandet" + miljødebatt

  17:00 - 19:00 Storebrand: Utdeling av bærekraftpris

  18:00 - 23:00 Siemens, Å Energi, Miljøstiftelsen Bellona, Smart Energy Network, Antler: Accelerate green capital

  20:00 - 22:00 Veidekke & First House: Super Tuesday

  20:00 - 23:55 ZERO: Klimadilemmas


  Onsdag 16. august

  08:00 - 08:50 Statkraft, PWC, Aker/Mainstream renewable power: Hvordan vil naturkrisen påvirke næringslivet, og kan havvind vise vei for naturpositive løsninger?

  08:00 - 09:00 NITO: Frokostmøte: Kvinner i drett og teknologi

  08:30 - 09:20 Siva: Grønnere, smartere produktivitet

  08:30 - 09:30 WWF, Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv: Politiske løsninger for å redde naturen folk frykter å miste

  08:30 - 09:30 ZERO, Hafslund Oslo Celsio, Norske Skog, Carbon Removal, Removr, GreenCap Solutions, Inherit Carbon Solutions, Equinor, Northern Lights: Politikk for CO2-fjerning

  09:00 - 10:00 Gjensidige: Har norsk ungdom blitt psykere?

  09:00 - 10:00 DNV, Offshore Norge: Trenger Europa Norsk olje?

  09:30 - 10:00 KLP: Slik reddet vi helse-norge

  09:30 - 10:30 Ruter & Kollektivtrafikkforeningen: Tett gapet: Alle om bord

  09:30 - 10:30 Telenor Norge: Norden etter Ukraina

  10:00 - 10:30 Storebrand: Fra luksusfellen til gjeldsfellen

  10:00 - 10:50 SINTEF: Sikkert drikkevann på Svalbard er en forutsetning for norsk tilstedeværelse

  10:00 - 10:50 PwC: Er kraftkrisen uunngåelig?

  10:00 - 11:00 DNV: Kritisk infrastruktur blir kritiske sårbarheter

  10:00 - 11:00 Deloitte: Verdiskapning på naturens premisser

  10:15 - 11:00 Gjensidige: Tom for strøm

  10:30 - 11:30 NORCE & SINTEF: Bergvarme

  10:30 - 11:30 ZERO & Offshore Norge: Vil EUs net zero industry act gi mer CO2-lagring i Norge?

  11:00 - 11:45 SINTEF, Norges Forskningsråd, Tekna & NTNU: Hvordan kan kunstig intelligens forbedre norge?

  11:00 - 12:00 Statkraft, Å Energi, Fornybar Norge, Eviny, Hafslund, Lyse: Vannkraftas fremtid

  11:30 - 12:00 Storebrand & No17: Kan seniorpolitikk løse knapphet på arbeidskraft?

  11:45 - 12:45 NORCE: Kan legevakten drives smartere?

  12:00 - 12:45 DNB & Fremtind: Sirkulær omstilling i eiendom

  12:00 - 12:50 PwC: Grønn omstilling der folk bor

  12:00 - 13:00 Gjensidige: Nettpirater - en trussel for norsk matforsyning?

  12:00 - 13:00 Deloitte: Næringslivets vei til grønn lønnsomhet

  12:15 - 13:00 DNV, Stiftelsen Maritimt Forum, Maritime Bergen, Norges Rederiforbund, Kongsberg Gruppen, Norske Havner, Kystrederiene: Maritim klynge

  12:30 - 13:30 Multiconsult & Skanska: Kostnadseffektive, trygge veier som tar vare på naturmangfoldet?

  12:30 - 13:30 Storebrand: Hva skjedde med S'en i ESG?

  12:30 - 14:00 Bergen næringsråd & GCE Ocean Technology: Det store havvindmøtet

  13:00 - 13:45 GK Norge & LHL: Dårlig inneklima i barnehager og skoler er et folkehelseproblem

  13:00 - 13:45 DNB: Hvordan beskytte kritisk infrastruktur mot cyberangrep

  13:00 - 14:00 Telenor Group: Digital outlook: Digitalisering for en grønn fremtid - virkelig?

  13:00 - 14:00 Storebrand & KS: Tjenestekvalitet i kommunesektoren

  13:00 - 14:00 Telia Norge: Mobilitetsdata for å løse kommunenes utfordringer

  13:30 - 14:25 Siva & ZERO: Kan utslippstunge industriparker bli et grønt konkurransefortrinn?

  13:45 - 14:15 Finans Norge: Finanskafé: Brukte bildeler og reparerte mobiler

  14:00 - 14:45 SINTEF: Developing Global Sustainability

  14:00 - 14:45 SINTEF & NTNU: Hvorfor går store IKT-prosjekter ofte galt?

  14:00 - 14:45 Gjensidige: Innovasjon og nye muligheter i et mobilitetsmarked i endring

  14:00 - 14:45 DNB: Regelverk-tsunami innen bærekraft

  14:00 - 15:00 DNV: Har vi kraft til å redde industrinasjonen Norge?

  14:00 - 15:00 Statkraft: Geopolitikk og energikrise

  14:00 - 15:00 Elektroforeningen: RoHS-direktivet

  14:00 - 15:00 PwC, Sandeford næringsforening, Næringsalliansen i Agder: Utenforskap

  14:00 - 15:00 Storebrand: Boligmarkedet, økende ulikhet og renteoppgang

  14:00 - 15:00 Deloitte: Åpenhetsloven ett år etter

  14:30 - 15:00 Formue: Forutsigbare rammevilkår for næringslivet

  14:30 - 15:20 Siva & Doga: Grønt industriløft

  15:00 - 15:45 DNB: Bærekraft, finans og AI

  15:00 - 16:00 Telenor, Plan International Norge: Spiller teknologi en rolle i tilbakeslaget for likestiling?

  15:30 - 16:00 Econa: Er en god leder verdt mer enn 2 millioner kroner?

  16:00 - 17:00 Storebrand: Kronen, oljefondet og markedet

  16:00 - 18:00 PwC: Klimapolitisk quiz og mingling

  16:30 - 17:30 NORCE: Digitale liv

  17:00 - 18:00 SINTEF & NTNU: Toppmøtet om forskning: Norge i omstilling

  17:00 - 18:20 Yara, Statkraft, Norsk Hydro, Equinor, Kongsberg, Aker, DNB: Handlekraft!

  18:00 - 19:30 NITO: Hvordan møter vi behovet for grønn kompetanse?

  18:30 - 19:30 Møller: Hvordan realiserer vi 2025-målet og hva etter 2025?

  19:30 - 21:00 RENAS: Kan politikere synge?


  Torsdag 17. august

  08:00 - 09:00 Avinor: Bærekraftige passasjerdroner og elektrifiserte fly

  08:00 - 09:30 Ruter, Kollektivtrafikkforeningen, NHO, Fellesforbundet & Fagforbundet: Sjåfør- og trafikksikkerhet

  08:30 - 09:15 SINTEF, NTNU & NGU: Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

  09:00 - 09:30 Storebrand: Våtere og villere vær

  09:00 - 09:30 Sweco: Energifrokost: Ny energi på gamle bygg

  09:00 - 10:00 Bergens Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger regionen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal: Norge trenger flere arbeidsfolk!

  09:00 - 10:30 NORCE: EU ser kunnskap som en investering for omstilling, men hva i Norge?

  09:20 - 10:50 Rambøll, Henning Larsen Architects, Pådriv: Tredje boligsektor bokser - økonomimodeller for allmenne boliger?

  09:45 - 10:15 Sweco: Fra T-Rex til Tesla i tungtransporten

  10:00 - 10:30 Storebrand: Må vi velge mellom natur og klima?

  10:00 - 10:50 PwC: Cyberrådet med Siri Kristiansen

  10:00 - 11:00 Standard Norge: Sirkulær økonomi med Norge i førersetet?

  10:00 - 11:00 Deloitte: Når skal kunstig intelligens bidra til å løse utfordringene i helsesektoren?

  10:25 - 11:00 Sweco: Fornybar sosial energi

  10:30 - 11:00 Statkraft: Alle snakker om natur og lokal aksept, men hva skal egentlig til? Hvor skal kraften komme?

  10:30 - 11:30 NORCE & UiS: Nøkkelen til Norges fremtid som hydrogenprodusent i Risavika?

  11:00 - 12:00 DNB: Brems eller vekst i norsk økonomi?

  11:30 - 12:15 Storebrand: Hvordan få mest mulig velferd ut av hver krone?

  11:30 - 12:30 Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Elektroforeningen: Har vi kompetansen til å gjennomføre det grønne skiftet?

  12:00 - 12:45 NTNU, Telenor Maritime, GCE NODE: Alt du ikke vet om 5G

  12:00 - 12:50 Microsoft & Føn Energy Services: Hvordan skaper vi en robust norsk verdikjede innenfor havvind?

  12:00 - 13:00 DNV: Blås i blå blazere: Mangfold i havvind

  12:00 - 13:00 Bergen Næringsråd: Kan cruiseturismen bli den nye tørrfisken?

  12:00 - 13:00 Deloitte: Hvordan sikrer vi norsk konkurransekraft i energiskiftet? 

  13:00 - 14:00 NORCE: Klimaforskning med lego og tegneserier

  13:00 - 14:00 Microsoft: Hvordan sikrer vi energinettet inn i en ny AI tidsalder

  13:00 - 14:00 Storebrand: Langsiktige perspektiver for oljefondet

  13:15 - 14:00 Norsk Gjenvinning: Ungdommen debatterer: Hvordan blir dagens avfall til morgendagens varer?

  13:15 - 14:15 Miljøstiftelsen Zero, Harald A. Møller: 2035-målet - Hva må til for å nå vårt neste elbilmål?

  13:30 - 14:30 Avinor & SAS: Hydrogen will lift the aircraft of the future

  14:00 - 15:00 ZERO: Flytende biodrivstoff – finnes det nok råstoff?

  14:00 - 15:00 Sparebank 1 & Polteknisk Forening: Fintech og fremtid

  14:00 - 15:00 Deloitte: Hvordan kan forsvarssektoren forstå scenariene vi står ovenfor

  14.15 - 15.00 Norsk Gjenvinning: Closed loop – en omvei til sirkulær økonomi?

  14:30 - 15:30 Storebrand: Økonomiske kriser og politikkens svar

  15:00 - 16:00 Sparebank 1, DNB, Polyteknisk Forening: Bitcoin for dummies

  15.30 - 16.30 Norsk Gjenvinning: Den store sirkularitetsdebatten

  15.30 - 16.30 Elektroforeningen: Mangfold i elektrobransjen

  16:00 - 17:00 Storebrand: Verden brenner - kan makroøkonomene hjelpe oss?

  18:00 - 19:00 Schibsted, Vipps, Forte Digital, Spond, Mesh Community, NVCA, StartupLab, TheFactory, Startup Extreme: Hvordan norske tech-startups skal vinne mot de globale kjempene

  18:00 - 21:00 Å Energi: Ung Energi