Nature Accellerator Program

Økt kompetanse på natur blir viktig for næringslivet fremover. Derfor lanserer Skift og Deloitte et program for å øke forståelsen for hvordan selskaper bør jobbe med natur og hvordan naturhensyn bør tas med i beslutningsprosesser.

12 okt. 2023
08:30
Del:

Økt kompetanse på natur blir viktig for næringslivet fremover. Derfor lanserer Skift og Deloitte et program for å øke forståelsen for hvordan selskaper bør jobbe med natur og hvordan naturhensyn bør tas med i beslutningsprosesser.

Nature Accelerator Programme (NAP) er et tilbud til Skift-medlemmer og gir veiledning i virksomhetens arbeid med natur, fra å avklare om natur er vesentlig, til å analysere og sette mål. Deltakerne i programmet vil sitte igjen med konkrete fremgangsmåter for å innlemme natur i bærekraftarbeidet, og erverve gode forutsetninger for å bli ledende i arbeidet med naturrisiko og rapportering rundt dette.

Programmet går i en serie høsten 2023, med tre samlinger:

  • 31. august, 08.30 - 12.00: Komme i gang med natur – Forstå hvorfor natur er relevant for ditt selskap og hvordan dette bør ses i sammenheng med selskapets øvrige bærekraftsarbeid. Når er natur et vesentlig tema? (Allerede vært)

  • 12. september, 08.30 - 11.00: Fra ord til handling – Få kunnskap om hvordan natur kan integreres i selskapets strategi og hvordan selskapet bør rapportere om natur i tråd med kommende krav.

  • 12. oktober: Best i klassen – Veiledning i å utarbeide tiltak for å hensynta natur og sette mål for natur (Science based targets for nature).


NB: Tilbudet er kun gyldig for Skift-medlemmer. Ta kontakt med ingrid@skiftnorge.no eller katrine@skiftnorge.no for mer informasjon.