Hva skjer i Kina, og hva betyr det for det grønne skiftet i Norge?

Sammen med CICERO og Innovasjon Norge arrangerer vi frokostmøte om farten i den kinesiske energiomstillingen og hvilke implikasjoner og muligheter det gir for Norge.

08:30 - 11:00
Del:

Ingen land investerer mer i fornybar energi enn Kina og Kina kontrollerer mer enn 70 prosent av mineralene som inngår i elektriske verdikjeder. Kina satser hardt på batterier, elbiler og solceller. Hvordan kan Norge hevde seg?

Vi setter søkelys på omfanget og farten i den kinesiske omstillingen og diskuterer implikasjoner og muligheter for Norge.

Program:

Vi serverer frokost fra klokken 08:00 og seminaret starter klokken 08:30

Energiomstilling, finnes det en plass for Norge? Henning Kristoffersen leder Innovasjon Norges kontorer i Kina

Hvordan ser verden ut fra Kina? Erik Solheim, leder av Belt and Road initiative Green Development Coalition, en tenketank i Beijing

Panelsamtaler

Kinas geopolitiske rolle, markedsmakt og utslippsregnskap

  • Jan Ivar Korsbakken, seniorforsker CICERO
  • Jo Inge Bekkevold, seniorrådgiver Institutt for Forsvarsstudier
  • Kelly Chen, seniorøkonom DNB

Norsk Næringsliv – samarbeid og konkurranse med Kina

  • Therese Trulsen, advokat Wikborg Rein
  • Christian Lodgaard, sjefdesigner Flokk
  • Lars Almklov direktør for myndighetskontakt DNV

Diskusjoner med spørsmål fra salen

Ordstyrere: Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, og Bjørn Kjærand Haugland, direktør i Skift.

Følg seminaret digitalt her