Frokostmøte: Tre nye ISO-standarder for klimatilpasning

Standard Norge har nettopp utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterer i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022.

25 mai. 2022
8:30
Del:

Sted: Lilleakerveien 8, auditoriet

Klimatilpasning nevnes stadig oftere. Den økte interessen skyldes blant annet vektleggingen av klimarisiko og -tiltak i siste delrapport fra FNs klimapanel. Eksperter fra 82 land står bak de tre standardene som angir internasjonal beste praksis for klimatilpasning med metoder og verktøy for god og effektiv klimatilpasning.

De tre standardene er:

  • NS-EN ISO 14090 Klimatilpasning – prinsipper, krav og retningslinjer. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal gå fram for å tilpasse seg klimaendringene lokalt og globalt.
  • NS-EN ISO 14091 Klimatilpasning – retningslinjer for sårbarhet, påvirkning og risikovurdering. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal vurdere egen drift i en endret risikosituasjon
  • SN-ISO/TS 14092 * Klimatilpasning – krav og retningslinjer for planlegging av tilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn. Standard som er spesielt tilpasset kommuner, borettslag og lignende.

(* Formelt er dette en teknisk spesifikasjon og ikke en standard, men for å gjøre det enkelt i denne sammenheng omtaler vi alle de tre dokumentene som standarder.)

Velkommen til en inspirerende formiddag med bærekraftig frokost, innlegg og debatt om hvordan vi skal tilpasse oss et klima i endring. Du vil få en presentasjon av de tre nye standardene og høre hvordan ulike virksomheter allerede er i gang med sine klimatilpasninger. Arrangementet vil bli streamet (webinar) for dem som ikke har anledning til å delta fysisk.

    Meld deg på her