Fagnettverk for innkjøpsledere

14 nov. 2023
12:00 - 14:30
Del:

Hvor mye skal miljø/natur/klima vekte når en velger underleverandør, og hvordan skal en regne på det?

I det stadig mer komplekse regnestykket, stilles det høyere krav til innkjøpsansvarlige innen bærekraft. I dette nettverket møtes de blant Skift-medlemmene som jobber med innkjøp, der en utveksler erfaringer, lærer og inspirerer.

Vi møtes fysisk hos Arntzen de Besche i Oslo. Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk kan du lytte inn digitalt.

Agenda

11:45-12:00: Ankomst og lunsj

12:00-13:00: Presentasjon fra Ignite v/Sigbjørn Nome og felles diskusjon om erfaringer og behov for verktøystøtte

13:00-13:15: Pause

13:15-14:15: Dobbel vesentlighetsanalyse - erfaringer fra Storebrand v/Martin Boger og felles diskusjon

14:15-14:30: Oppsummering og veien videre

Møtet er kun for medlemmer i Skift. Ta kontakt med jenny@skiftnorge.no dersom du er interessert, men ikke har fått invitasjon.