Fagnettverk for bærekraftsledere

31 mai. 2024
09:00 - 12:00
Del:

Bærekraft i dyrtid

Hvordan påvirkes bærekraftsarbeidet i norske virksomheter av "dyrtid"? Holder vi farten oppe selv når usikkeheten øker, eller faller vi tilbake i "gamle mønstre"?

Velkommen til nytt møte i fagnetterket for bærekraftsledere i Skift.

Denne gangen møtes vi hos Fremtind, i Hammersborggate 2, Oslo.

Agenda

kl 09:00 - 09:05 Velkommen v/Tone Indrebø Næs, Bærekraftsdirektør i Deloitte

kl 09:05 - 09:25
Presentasjon av bærekraftsarbeidet i Fremtind og hvordan nye lovkrav påvirker transisjonsplanen v/ Kristine Falkgård, Direktør bærekraft i Fremtind

kl 09:25 - 09:35 Bærekraft i dyrtid. Refleksjoner og oppspark til gruppeoppgaver v/ Ida Hatlebrekken, Direktør bærekraft i Møller Mobility Group.

kl 09:35 - 09:45 kort pause

kl 09:45 - 10:30 Gruppeoppgaver og samsnakk rundt bordene v/alle

kl 10:30 - 11:00 oppsummering av gruppeopgavene og diskusjon i fellesskap v/alle

kl 11:00 - 11:10 Oppdatering fra Skift v/ Katrine Nordahl Hanssen, Leder marked og kommunikasjon i Skift

kl 11:10 - 12:00 LunchMøtet er åpent for medlemmer i Skift-nettverket. Ta gjerne kontakt med katrine@skiftnorge.no hvis du ønsker å delta.

Velkommen!