Fagnettverk for bærekraftsledere

Skift inviterer til ny samling i fagnettverk for bærekraftsledere. Denne gangen møtes vi hos Storebrand og har et tett og spennende program.

29 nov. 2023
12:45 - 15:00
Del:

Skift inviterer til ny samling i fagnettverket for bærekraftsledere

Denne gangen får vi høre om EUs klimakrav og hvordan dette påvirker norsk næringsliv i stadig større grad. I tillegg får vi høre om hvilke rapporteringskrav som vil treffe oss og ikke minst hvordan rollen som bærekraftsledere har endret seg markant på få år.

Møtet holdes hos Storebrand, Professor Koths vei 9, på Lysaker i Oslo.

Program:

12:45 Mingling og enkel lunsj.

13:00 Velkommen v/ Margrethe Assev, Bærekraftsdirektør i Storebrand

13:10 - 13:40 EUs klimakrav - hvilke konsekvenser får det for norske bedrifter og norsk næringsliv? v/ Tom Oddgeir Johnsen, spesialutsending for klima ved den norske EU delegasjonen.

Spørsmål/diskusjon

13:40-14:10 Kommende rapporteringskrav – en oversikt over hva som treffer hvem og når v/ Karianne Øverland, Senior Manager i Deloitte

Spørsmål /diskusjon

14:10-15:00: Bærekraftsrollen er i stadig utvikling og kravene til denne funksjonen er mange. Hvordan har rollen endret seg og har kravene til compliance og rapportering tatt fokus bort fra behovet for innovasjon, produktutvikling og strategisk forankring? v/ Margrethe Assev, Bærekraftdirektør i Storebrand

Gruppediskusjon og felles oppsummering.

15:00 Avslutting.

Møtet er for medlemmer i Skift-nettverket.
Har du ikke fått invitasjon og ønsker å delta? Kontakt Katrine på e-post katrine@skiftnorge.no.